Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Predstavljen novi ?asopis SUMA E-mail
Autor Iva Zelenko   
Utorak, 12 OĹľujak 2013 17:09

?asopis SUMA službeni je ?asopis studentske udruge SUPEUS, a posve?en je energetskoj u?inkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivoj gradnji.

Prvi broj ?asopisa SUMA

SUMA je skra?enica od SUPEUS-ov magazin, koji u potpunosti izra?uju studenti, a u kojemu ?e se objavljivati informacije o svim projektima i aktivnostima udruge, aktualnosti s podru?ja energetske u?inkovitosti, relevantni intervjui i radovi partnera udruge i studenata. ?asopis ?e izlaziti jednom godišnje, te ?e se dijeliti studentima, partnerima udruge, profesorima sa Sveu?ilišta i svim zainteresiranima za podru?je djelovanja udruge. SUMA ?e biti dostupna i na konferencijama i doga?anjima koja udruga SUPEUS posje?uje.

Sve?ana promocija prvog broja održana je u Sivoj vije?nici Fakulteta elektrotehnike i ra?unarstva u Zagrebu, u petak 8. ožujka. Glavna tema prvog broja je istraživanje o utjecaju Bolonjskog sustava na tehni?ke fakultete, a na temelju ankete provedene me?u studentima nekoliko tehni?kih fakulteta objavljeni su i intervjui s profesorima istih fakulteta. Još jedna od zanimljivih tema prvog broja je i Energetska u?inkovitost za po?etnike: Pasivne ku?a, MHE, Solarno hla?enje.

Studentska udruga za promicanje energetske u?inkovitosti i savjetovanje (SUPEUS) bavi se promoviranjem energetske u?inkovitosti, održive gradnje i obnovljivih izvora energije, a glavna djelatnost su seminari, radionice i ostali informativno edukacijski projekti kojima se nastoji dodatno povezati studente, tvrtke i fakultete, s ciljem da  se studentima omogu?i stjecanje novih znanja i uspješni po?etak profesionalne karijere.

Važno je istaknuti kako ?asopis nije namijenjen samo objavi radova ?lanova udruge, ve? su pozvani svi koji žele na bilo kakav na?in sudjelovati u izradi slijede?eg broja da dodatne informacije potraže na službeno stranici udruge – http://www.supeus.hr/.

 

Izvor: http://www.supeus.hr/

Tags:     SUPEUS      SUMA      ?asopis      energetska u?inkovitost
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?