Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Zapo?eo te?aj za energetske savjetnike E-mail
Autor Iva Zelenko   
Petak, 18 Siječanj 2013 13:00

Prije dva dana na splitskom Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje zapo?eo je 36. te?aj za energetske savjetnike.

36. Te?aj za energetske savjetnikeTe?aj je organiziran od strane UNDP-a, u suradnji s DOOR-om, a namijenjen je svim ?lanovima EE timova Sveu?ilita u Splitu i Zadru. Svrha te?aja je osposobljavanje polaznika za kvalitetno provo?enje energetskog savjetovanja, s time da je te?aj koncipiran na na?in da prui uvid u sva tehni?ka znanja povezana s uporabom energije u zgradarstvu na stru?noj razini.

Iako su polaznici te?aja, naj?e?e, zaposlenici lokalnih i regionalnih uprava, te?aj je otvoren i za predstavnike privatnih tvrtki, kao i za sve zainteresirane gra?ane.

Te?aj ?e se odravati do 22. sije?nja, a u sklopu predavanja 25 polaznika biti ?e educirano o energetskoj u?inkovitosti na podru?ju arhitekture, gra?evine, strojarstva i elektrotehnike. Nakon zavrenog te?aja i poloenog ispita polaznici ?e dobiti Uvjerenje energetskog savjetnika.

Za predstavnike gradova i upanija te?aj je besplatan, dok predstavnici privatnih tvrtki i fizi?ke osobe te?aj pla?aju 2500 kuna + PDV. Vie informacija o te?aju mogu?e je dobiti ovdje, a za budu?e te?ajeve mogu?e je prijaviti se ovdje.

Izvor: http://www.ee.undp.hr/

Tags:     energetski savjetnici      te?aj      energetska u?inkovitost      Split
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?