Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Subota, 01 Prosinac 2012 17:43

U ?etvrtak, 29.11., održano je završno predstavljanje projekta Moja energetska politika, partnerskog projekta pet udruga koje se bave održivim razvojem i zaštitom okoliša: Astronomsko društvo Višnjan (Višnjan), Eko-Zadar (Zadar), Zvono uz Kupu (Re?ica, Karlovac), Press centar za okoliš (Osijek) i Društvo za oblikovanje održivog razvoja (Zagreb).

Predstavljanje projekta Moja energetska politikaTijekom ove godine, u sklopu projekta, održano je 5 okruglih stolova (Zadar, Rijeka, Karlovac, Osijek i Varaždin) koji su u cilju imali predstaviti razli?ita stajališta i problematiku uklapanja novih postrojenja obnovljivih izvora energije u okoliš i lokalne zajednice. Na okruglim stolovima je zaklju?eno kako u Hrvatskoj postoji klima nepovjerenja prema projektima u energetici, koja uglavnom proizlazi iz dosadašnjih negativnih iskustava, te izostanka pravovremenog uklju?ivanja gra?ana u donošenje odluka o lokaciji i vrsti postrojenja.

Za uspješnu integraciju projekata obnovljivih izvora energije u okoliš i lokalnu zajednicu potrebno je takve projekte istovremeno u?initi održivim, a lokalnu zajednicu trebalo bi od samog po?etka uklju?iti u razvoj projekata, koji bi trebali pratiti najviše standarde zaštite okoliša, zaklju?eno je na raspravama.

Održivost projekata naglašena je kod izgradnje vjetroelektrana, malih hidroelektrana, postrojenja na biomasu i proizvodnju biogoriva, pa se za takve projekte preporu?a: voditi ra?una o kumulativnom efektu vjetroelektrana i malih hidroelektrana na nekom podru?ju prilikom procjene utjecaja na okoliš, uvo?enje sustava dokazivanja održivosti prilikom ostvarivanja prava na poticaje proizvodnje biogoriva i energije iz biomase, na državnoj razini izrada strateških procjena utjecaja na okoliš svih lokacija povoljnih za izgradnju vjetroelektrana i sukladno tome dopustiti izgradnju manjih vjetroeagregata na otocima, te poticanje iskorištavanja sun?eve energije za grijanje potrošne tople vode u zgradama pomo?u financijskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost.

Naglašena je i problematika neuskla?enosti prostornih planova sa brojem prijavljenih projekata u Regstru obnovljivih izvora energije, odnosno ograni?enja u mogu?nostima prihvata postrojenja obnovljivih izvora energije u prostoru i razmjerno veliki interes investitora.

U sklopu projekta provedena je i analiza odgovora na upitnik upu?en jedinicama lokalne i regionalne samouprave, koja je pokazala kako u ve?ini ispitanih gradova i županija postoji problem zanemarivanja održive energetske politike, ali i kako postoje gradovi i županije koji mogu poslužiti kao pozitivni primjeri i modeli. Istodobno se, temeljem velikog broja županija i gradova koji na upitnik nisu odgovorili, pokazala nespremnosti tijela javne uprave na uklju?ivanje organizacija civilnog društva u procese kreiranja javnih politika, pa time i politike energetske u?inkovitosti.

 

Izvor: http://www.door.hr/wordpress/

Tags:     Moja energetska politika      DOOR      predstavljanje projekta      lokalne zajednice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?