Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Akcija za Turopolje objavila priop?enje u vezi bioelektrane toplane Velika Gorica E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 12 Lipanj 2012 17:35

U ovome ?lanku vam u cijelosti prenosimo priop?enje za javnost koje je objavila Gra?anska inicijativa Akcija za Turopolje ju?er 11.06.2012., a vezano za sjednicu povjerenstva za ocjenu Studije utjecaja na okoliš BE-TO Velika Gorica - koja je tako?er održana ju?er. Od svih navedenih zaklju?aka i eliminacijskih kriterija za odre?ivanje lokacije, ostaje nejasna i sasvim promašena teza o kriteriju da se termoelektrana ne može graditi na udaljenosti manjoj od 5km od naselja s 10.000 stanovnika. Tuma?enje Zakona prema kojem se bioelektrane izjedna?avaju s klasi?nim termoelektranama na fosilna goriva jednostavno ne smije biti prihvatljivo s aspekta struke.

Vezano na sjednicu Povjerenstva za ocjenu Studije utjecaja na okoliš Bioelektrane Velika Gorica održane danas 11.6.2012g u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i prirode u nastavku Vam donosimo zaklju?ke Povjerenstva:

  • Procjena Studije utjecaja na okoliš se odbacuje i investitor je dužan ponoviti cijeli zakonski postupak koji uklju?uje Objedinjene uvjete zaštite okoliša. Eventualni ponovni postupak prema zakonu uklju?uje i ponovnu javnu raspravu.
  • ?lanica povjerenstva iz Hrvatskih voda odbacila je potvrdu VG Vodoopskrbe o uvjetnom priklju?enju Bioelektrane Velika Gorica uvažavaju?i ?injenicu da gradski kolektor nije spreman priklju?iti ovako velikog korisnika bez potpune rekonstrukcije koja je u ovom trenutku neizvjesna. Hrvatske vode ?e prihvatiti potvrdu jedino uz uvjet da se investitor obveže da ?e financirati izgradnju novog kolektora.


Na sjednici Povjerenstva nedvojbeno je utvr?eno da planirani zahvat nije u skladu s postoje?om prostorno-planskom dokumentacijom. Objekt nije ucrtan u Prostornom planu Velike Gorice, te za lokaciju Štuki nije izra?en UPU, a za oboje postoje zakonska obveza.

Eliminacijski kriteriji za odre?ivanje lokacije termoelektrane koji su donešeni na sjednici Vlade RH ("Zaklju?ak o utvr?ivanju kriterija za izbor lokacija za termoelektrane i nuklearne objekte" NN 78/92) su zakonski pravovaljani te se ova termoelektrana ne može graditi na udaljenosti manjoj od 5km od naselja s 10.000 stanovnika, ?ime se eliminira bilo kakva mogu?nost izgradnje u blizini Velike Gorice i okolnih naselja.

Akcija za Turopolje izražava veliko zadovoljstvo ovakvim rješenjem, jer ovime je Povjerenstvo uvažilo sve naše glavne primjedbe, te postupak vratilo na po?etak.

Ovime putem želimo zahvaliti svim našim ?lanovima na iznimno stru?noj pomo?i koja je i doprinijela ovakvom ishodu naše borbe za kvalitetniji život svih naših sugra?ana i pokazalo intelektualnu snagu lokalne zajednice. Ova pobjeda nam je i vratila vjeru u hrvatske institucije i pokazala da je glas lokalne zajednice itekako važan ?imbenik pri donošenju ovako velikih odluka. Zahvaljujemo ?lanovima Povjerenstva koji su prepoznali kvalitetu naših stru?nih primjedbi i donijeli ovakvo riješenje.

Akcija za Turopolje ?e nastaviti sa svojim aktivnostima za boljitak cijelog kraja i u kratkom roku ?emo prezentirati javnosti niz projekata koji ?e pove?ati kvalitetu života.

Tags:     akcija      turopolje      bioeleketrana      velika goria      biomasa
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?