Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Građenje solarnih elektrana na građevnoj čestici postojeće zgrade E-mail
Autor Iva Zelenko   
Nedjelja, 01 Travanj 2012 16:44

Ministarstvo graditejstva i prostornog uređenja objavilo je 26. ožujka mišljenje na upit o građenju solarnih elektrana na građevnoj čestici postojeće zgrade. U dopisu, uz mišljenje, stoji i odgovor na upit da li se solarna elektrana može graditi na temelju ugovora o zakupu, te na koji način regulirati odnose s vlasnikom postojeće građevine.

SUnčane elektrane na građevinamaNa upit da li se građenje solarnih elektrana snage 130 kw, 160 kw i 15 kw instaliranjem solarnih panela na krovnim površinama postojećih građevina, u smislu Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima, smatra jednostavnim građevinama koje se mogu graditi bez lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta iz ministarstva odgovaraju slijedeće: “Odredbom članka 2. točke 1. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima ("Narodne novine", broj 21/09 i 57/10, 126/10 48/11), propisano je da se bez akta kojim se odobrava građenje i lokacijske dozvole može graditi između ostalog i pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade i to solarni kolektor i fotonaponske ćelije. Pod pojmom, pak, postojeće zgrade se u smislu Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07 i 38/09 55/11 i 90/11), - u daljnjem tekstu: ZPUG-a, razumijeva "legalno" izgrađena zgrada tj. zgrada koja je izgrađena na temelju odgovarajućeg akta nadležnog tijela.

Međutim, u slučaju izgradnje solarnih kolektora i energetskih građevina iz obnovljivih izvora energije koje bi služile isključivo za proizvodnju i distribuciju električne energije u energetsku mrežu tj. koje ne bi služile za potrebe zgrade na kojoj se grade, izgradnja istih mora biti u skladu s prostornim planom županije, odnosno općine, a za navedeni zahvat u prostoru (rekonstrukciju) je prema ZPUG-u potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu i potvrdu glavnog projekta, odnosno prema Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja rješenje za građenje.”

Na dodatan upit da li se solarna elektrana može graditi temeljem ugovora o zakupu, te na koji način regulirati odnose s vlasnikom postojeće građevine, Anka Mrak Taritaš, zamjenica ministra, odgovara da je uvjet za izdavanje potvrde glavnog projekta, odnosno rješenja za građenje, dokaz da investitor ima pravo graditi, te da se navendenim dokazom smatra pisana suglasnost vlasnika postojeće građevine u slučaju rekonstrukcije te građevine.

Mišljenje je u cijelosti moguće pročitati ovdje.

 

Izvor: http://www.mgipu.hr/

Tags:     MGIPU      energja SUnca      FN      fotonapon      Sunčane elektrane      ZPUG
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?