Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

E-mail
Autor Iva Zelenko   

Hrvatska

Kada je rije? o Hrvatskoj, prema podacima do sada prikazanim za Europu i ostatak svijeta, možemo zaklju?iti da je tržište Sun?evom energijom tek u po?ecima razvoja.

Prema podacima Hrvatskog operatera tržišta energije (HROTE) o povlaštenim proizvo?a?ima s kojima HROTE ima sklopljen ugovor o otkupu elektri?ne energije, do po?etka velja?e ove godine instalirano je 20 Sun?anih elektrana, ukupne snage 408,48 kW, od kojih je najve?a elektrana Tehnix u Me?imurskoj županiji snage 102 kW.

Povlašteni proizvo?a?i Sun?eve energije
Slika 5: Povlašteni proizvo?a?i Sun?eve energije

Prema podacima iz Pregleda projekata upisanih u Registar OIEKPP izdanima od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva registrirano je 126 Sun?anih elektrana ukupne snage 53,93 MW.

Kao i u svijetu, tako i u Hrvatskoj, poticaji i otkupna cijena elektri?ne energije imaju veliku ulogu u izgradnji novih Sun?evih elektrana. Otkupna cijena u Hrvatskoj se svake godine pove?ava, a detaljnije je prikazana u Tablici 2.

Otkupna cijena elektri?ne energije
Tablica 2: Otkupna cijena elektri?ne energije

Možemo zaklju?iti kako je iskorištavanje Sun?eve energije jedan od najdostupnijih oblika obnovljivih izvora energije s obzirom na geografsku rasprostranjenost, kod kojega je zna?ajan rast vidljiv diljem svijeta. Kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj, daljnji razvoj tehnologije, smanjenje cijena, ali i razvoj i proširenje elektroenergetske mreže i pravilna politika, doprinjeti ?e nastavku pove?anja broja Sun?anih elektrana. Ulaganja u Sun?evu energiju diljem svijeta su sve ve?a, kao i poticaji od strane vlada, što dodatno stvara pozitivan stav na tržištu.

Tags:     Energija Sunca      energetika      CSP      FN      PV      HROTE      OIEKPP      cijena energije      povlašteni proizvo?a?i


Index ÄŤlanka
Iskorištavanje energije Sunca u energetici
Europa
Svijet
Hrvatska
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?