Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

E-mail
Autor Iva Zelenko   

Europa

U 2011. godini Europa je zabilježila pove?anje instalirane snage za 21 GW, odnosno za ?ak 50%. Udio Europe na svjetskom tržištu iznosi 75%, a tri vode?e zemlje sa najviše instaliranih fotonaponskih sustava trenutno su Italija, Njema?ka i Francuska.

Italija je prvi puta postala vode?a zemlja sa 9 GW instaliranih fotonaponskih sustava, dok Njema?ka i Francuska zadnjih nekoliko godina bilježe stalan rast i same ?ine ?ak 60% ukupnog svjetskog tržišta. Ujedinjeno Kraljevstvo tako?er ostvaruje zna?ajan rast i postaje sve ve?e tržište, iako još nije doseglo 1 GW, a osim njega, klju?na tržišta predstavljaju Belgija i Španjolska.

Vrlo važnu ulogu u rastu instaliranih kapaciteta i daljnjem razvoju iskorištavanja energije Sunca imaju cijena proizvodnje energije i poticaji koje su propisale vlade.

Na Slici 3 može se vidjeti drasti?an pad cijena fotonaponskih modula u Europi od 2000. do 2011. godine. Uz ovaj pad od oko 70% u poslijednjih deset godina, o?ekuje se da ?e u narednih deset godina cijene pasti za oko 50% u odnosu na trenutne cijene.

Promijena cijena FN modula u Europi
Slika 3: Promijena cijena FN modula u Europi

Kada je rije? o koncentriranoj Sun?evoj energiji, ve?ina vode?ih kompanija na ovom podru?ju iskorištavanja Sun?eve energije nalazi se u Europi, te Europa ima klju?nu ulogu za razvoj ove tehnologije. Procijenjeno je da bi Europa mogla godišnje proizvoditi oko 1.800 TWh elektri?ne energije iz ove tehnologije, a to se posebice odnosi na Španjolsku, Italiji, Gr?ku, Cipar i Maltu.

Španjolska je trenutno, sa 850 MW instaliranih elektrana vode?a zemlja u iskorištavanju energije Sunca ovom tehnologijom, te se o?ekuje da ?e, sa 781 MW koji su trenutno u izgradnji i 839 MW koji su u planu izgradnje, ostati vode?a zemlja u Europi.

Klju?nu ulogu u razvoju tehnologije i samom rastu kapaciteta iskorištavanja energije Sunca predstavljaju i poticaji koje Europska unija daje ovom sektoru. Ti poticaji trenutno iznose oko 1/6 poticaja koje dobivaju fosilna goriva, no iz godine u godinu se pove?avaju, ?ime i cijena proizvodnje elektri?ne energije iz energije Sunca pada, a ovaj oblik obnovljivog izvora energije postaje sve dostupniji i zanimljiviji.Index ÄŤlanka
Iskorištavanje energije Sunca u energetici
Europa
Svijet
Hrvatska
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?