Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

E-mail
Autor Iva Zelenko   

Postoje dva na?ina pretvorbe energije Sunca u elektri?nu energiju: direktna pretvorba, kod koje se solarna energija pretvara u elektri?nu putem fotonaponskih ?elija, te indirektna pretvorba, kod koje se koriste zrcala kako bi se stvorila koncentrirana toplinska solarna energija koja se dalje pretvara u elektri?nu energiju putem klasi?nog sustava s parnim turbinama.

Sam razvoj tehnologije iskorištavanja Sun?eve energije zapo?eo je još 1860-ih, ali je zna?ajna upotreba i ubrzan razvoj zapo?eo tek 1997. godine. 1880. godine Charles Fritts konstruirao je prvu solarnu ?eliju, a 1931. godine dr. Bruno Lange razvio je prvu fotonaponsku ?eliju koriste?i srebro i selen. 1954. godine Gerald Pearson, Calvin Fuller i Daryl Chapin razvili su prvu silicijsku ?eliju. Prva koncentrirana solarna elektrana razvijena je 1980-ih godina.

Instalirani kapaciteti fotonaponskih elektrana i koncentriranih elektrana svake godine sve više rastu, i predstavljaju sve zna?ajniju ulogu u ukupnoj elektroenergetskoj potrošnji, a dugogodišnja tržišta dobivaju sve zna?ajniju konkurenciju unato? trenutnoj financijskoj i gospodarskoj krizi.

Na svjetskoj razini, kapaciteti fotonaponskih sustava spojenih na mrežu pove?ali su se za 27,7 GW u 2011. godini, te trenutno iznose 67,4 GW, ?ime je Sun?eva energija na tre?em mjestu, nakon hidroenergije i energije vjetra, po iskorištavanju obnovljivih izvora energije. Stopa rasta fotonaponskih sustava u 2011. godini dosegnula je gotovo 70%, a u godinu dana proizvedeno je oko 80 milijardi kWh, što je dovoljno za napajanje elektri?nom energijom ?ak 20 milijuna ku?anstava diljem svijeta. Šest zemalja ima instalirnih elektrana više od 1 GW, a to su: Italija, Njema?ka, Kina, Sjedinjene Ameri?ke Države, Francuska i Japan.

Tablica 1 prikazuje 15 vode?ih zemalja u svijetu po instaliranim kapacitetima u 2011. godini, te ukupne instalirane kapacitete do sada. Europske zemlje ozna?ene su naran?astom bojom.

Instalirani kapaciteti u 2011. godini
Tablica 1: Instalirani kapaciteti u 2011. godini

Vode?ih deset zemalja ?ini 90% svih instaliranih kapaciteta u svijetu.

Grafi?ki prikaz instaliranih kapaciteta u svijetu
Slika 1: Grafi?ki prikaz instaliranih kapaciteta u svijetu

Sam razvoj kapaciteta fotonaponskih sustava od 2000. do 2011. godine prikazan je na Slici 2. Naran?astom bojom ozna?eni su kapaciteti u Europi, a žutom bojom ostatak svijeta.

Razvoj kapaciteta FN sustava od 2000. do 2011. godine
Slika 2: Razvoj kapaciteta FN sustava od 2000. do 2011. godine

Po?etkom 2011. godine oko 20 GW kapaciteta koncentrirane solarne energije bilo je u fazi izgradnje. Od toga se 11 GW nalazi u Sjedinjenim Ameri?kim Državama, 4,5 GW u Španjolskoj, a 2,5 GW u Kini.

Prema podacima iz kraja 2010. godine u svijetu je ukupno bilo instalirano 1,2 GW koncentrirane solarne tehnologije. Samo u 2010. godini instalirano je 551 MW elektrana, što je za 210% više u odnosu na godinu prije. Najve?e tržište u 2010. godini bila je Španjolska sa 730 MW instaliranih elektrana. Unato? svim izazovima s kojima se ova tehnologija suo?ava, mogu?e je zaklju?iti da se nalazi na prekretnici koja bi joj mogla osigurati daljnji zna?ajan rast.Index ÄŤlanka
Iskorištavanje energije Sunca u energetici
Europa
Svijet
Hrvatska
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?