Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Na?ini pretvorbe energije valova i plime i oseke u elektri?nu energiju E-mail
Autor Leo Jerki?   

Plima i oseka nastaju kao posljedica djelovanja Mjeseca i Sunca na povrinu vode u svim oceanima na planeti. Amplituda plime i oseke ovisi o me?usobnom trenuta?nom poloaju Zemlje, Sunce i Mjeseca, s time da u ovisnosti o tom poloaju amplituda, a i frekvencija pojavljivanja plime i oseke na nekom mjestu mogu zna?ajno varirati. Amplituda tako moe varirati od 10 cm do preko 12 metara. U zapadnoj Europi na Atlantiku je vremenski razmak izme?u dviju plima 12 sati i 25 minuta, a na podru?ju Indokine se plima javlja jednom u 24 sata.


Plima i Oseka
Gravitacijski utjecaji Sunca i Mjeseca na plimu i oseku (izvor: (ACRE) Australian CRC for Renewable Energy LTD)

Energija plime i oseke se definira kao obnovljiva jer nastaje zbog gravitacijskog me?udjelovanja Mjeseca i Sunca sa Zemljom, te se kao takva uvijek iznova obnavlja. Iz istog razloga se uvijek moe to?no predvidjeti kada ?e se plima pojaviti, te se time taj oblik energije jako razlikuje od ve?ine ostalih obnovljivih izvora. Naime izmjene plime i oseke moemo to?no predvidjeti godinama unaprijed, te samim time i to?no planirati proizvodnju elektrana na plimu i oseku godinama unaprijed. Ali elektrane na plimu i oseku nikada ne mogu raditi konstantno, nego samo do idu?e pojave plime.

Postoje dvije mogu?nosti iskoritavanja energije plime i oseke, putem plimnih brana ili iskoritavanjem plimnih tokova.Index članka
Na?ini pretvorbe energije valova i plime i oseke u elektri?nu energiju
Plimne brane
Plimni tokovi
Energija valova - terminatori
atenuatori i to?kasti apsorberi
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?