Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Biomasa za bioenergiju - Procjena potencijala biomase E-mail
Autor Diana Međimorec   
Četvrtak, 20 Siječanj 2011 15:30

Procjena potencijala biomase

Provođenje sustava planiranja i upravljanja vegetacijom namijenjenom za proizvodnju bioenergije je nužno za očuvanje održivosti i isplativosti. Informacije o količini raspoložive biomase i količine energije koja se može dobiti iz te biomase, osnovan je uvjet za planiranje neovisno o tome da li uključuje pojedince i male biznise ili regionalne, nacionalne pa čak i međunarodne uprave. Znatan broj EU članica primjenjuje tradicionalne metode za procjenu raspoloživosti biomase za proizvodnju bioenergije. Takve procjene uglavnom se temelje na statistici dobivenoj kroz uzorkovanje malog broja lokacija i ekstrapoliranjem na šira interesna područja. Iako su takve procjene dovoljno precizne na velikim područjima manjkaju im informacije o prostornim detaljima, a provođenje uzorkovanja je skupo. Osim toga metode za generiranje ovakvog tipa statistike nisu uniformne i usklađene u svim europskim zemljama.

Osim tradicionalnih metoda za procjenu raspoloživosti biomase u današnje vrijeme sve češće koriste metode baziranje na promatranju Zemlje (eng. Earth Observation, EO). Sateliti koji kruže oko Zemlje mogu pružiti vizualne prikaze njezine površine. Mjerenja satelitima vrše se na temelju mjerenja jačine elektromagnetskog signala koji se iz satelita odašilje do Zemljine površine te se od nje reflektira natrag do satelita. Tehnološki napredak omogući je korištenje senzora koji mogu kupiti EO podatke s velikih površina u boljoj rezoluciji. Ovakvi prikazi potom se procesuiraju da bi se identificirala zastupljenost pojedinih materijala i objekata na površini Zemlje (građevine, ceste, tlo i različiti tipovi vegetacije). Karte koje nastaju na temelju ovakvih procjena omogućavaju određivanje ukupne površine pokrivene pojedinim tipom vegetacije (vrsta šume, poljoprivrednog nasada ili prirodne vegetacije). Osim toga podatci dobiveni na temelju EO mjerenja pružaju informacije o strukturi biljaka, njihovim biokemijskim karakteristikama te o njihovom zdravlju. Sve ove informacije mogu se dobiti relativno brzo i relativno su jeftine.

Slika 1. Karta različitih tipova pokrova u Europi – nastala procesuiranjem satelitskih snimaka

Unatoč napretku u EO tehnologiji, preciznost tradicionalnih, zemljanih, metoda ne može se nadomjestiti. Upravo radi toga optimalan način procjene potencijala biomase je kombiniranje obiju metoda. Podatci dobiveni na temelju EO mjerenja mogu osigurati veliku količinu informacija, a zemljane metode mogu pružiti vrijedne dodatne informacije. Mjerenja na temelju uzorkovanja mogu pružiti informacije o prosječnoj gustoći biljaka i o raspoloživosti biomase po pojedinoj biljci. Kada se ove informacije kombiniraju s informacijama o ukupnoj površini koja je pokrivena pojedinim tipom vegetacije moguće je procijeniti ukupnu raspoloživu količinu vegetacije i biomase.

Procjena trenutno prisutne biomase nije dovoljna za utvrđivanje potencijala biomase koja se može upotrijebiti. Tehnička ograničenja mogu onemogućiti sakupljanje na pojedinim područja kao što su na primjer strme padine ili nedostupna šumska područja. Isto tako u nekim slučajevima trošak sakupljanja biomase može biti veći od prihoda koji se može ostvariti korištenjem prikupljene biomase, što ponovo umanjuje stvarnu raspoloživost biomase za korištenje. Područja koja su zaštićena nacionalnim ili međunarodnim zakonima mogu imati propisane odredbe o zabrani sakupljanja vegetacije, a u nekim slučajevima korištenje biomase može znatno narušiti biološku ravnotežu. Sva ovakva ograničenja umanjuju ukupnu količinu biomase koja je raspoloživa za bioenergetske potrebe.

Na temelju procjene ukupno raspoložive biomase za sakupljanje moguć je procijeniti količinu energije koja se može dobiti korištenjem te biomase. Svaki tip biljke može proizvesti određenu količinu energije ovisno o načinu proizvodnje. Kada se ova vrijednost umnoži s količinom potencijalno raspoložive biomase moguće je izračunati ukupnu količinu raspoložive bioenergije.

Slika 2. Slijed koraka za procjenu biomase raspoložive za dobivanje bioenergije

Slijed aktivnosti za procjenu raspoloživog potencijala biomase za proizvodnju bioenergije počinje s utvrđivanjem područja koje sadrži vegetaciju koja se može prikupiti a bazira se na EO procjenama. Pojedine karakteristike vegetacijskog pokrova moraju se dobaviti od lokalnih stručnjaka da bi se uzele u obzir sve specifičnosti pojedinog područja. Nakon što se utvrde sva područja koja bi teoretski mogla osigurati potrebnu biomasu, pojedina područja isključuju se zbog neekonomičnosti, tehničke neizvedivosti ili zbog mogućeg štetnog utjecaja na okoliš. Preostala područja i procjene o raspoloživoj biomasi tada se mogu upotrijebiti za procjenu raspoložive bioenergije.

Međunarodni projekt CEUBIOM (www.ceubiom.org) rezultirao je kreiranjem harmonizirane metode za procjenu potencijala biomase za proizvodnju bioenergije u Europi, kombinirajući EU metodu i znanje lokalnih stručnjaka. Ovaj projekt bio je financiran of strane Europske komisije putem Sedmog okvirnog programa (eng. Framework 7 Programme). Više informacija o samim metodama procjene potencijala biomase za proizvodnju bioenergije može se pronaći na E-alatu projekta dostupnom na http://ceubiom.geonardo.com

Tags:     biomasa      bioenergija      elektrana      proizvodnja energije      potencijal


Index članka
Biomasa za bioenergiju
Procjena potencijala biomase
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?