Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Traži
Pretraži Samo:

Ključna Riječ subvencioniranje

Ukupno rezultata: 23.

Stranica 1 od 2
Na temelju članka 4. stavka 1. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada ...
Temeljem provedenog 2. kruga natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta „Korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama – Zeleni grad“, Zapisnika o otvaranju ...
Grad Čakovec u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta “Sufinanciranje korištenja obnovljivih ...
... sredstva za subvencioniranje projekata poticanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u okviru ovog Natječaja iznose najviše 117.000,00 kuna. Prijavu je potrebno dostaviti u pisanom obliku na ...
Grad Split je raspisao Javni natječaj za prikupljanje prijava fizičkih osoba za subvencioniranje projekta "Poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području grada Splita". Program ...
Novska je, u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, objavila Javni natječaj za javno prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje Programa "Povećanja energetske učinkovitosti ...
Općina Mrkopalj objavila je javni poziv za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom ...
Načelnik Općine Brtonigla, u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava fizičkih osoba za subvencioniranje projekata u sklopu Programa ...
Grad Zagreb raspisao je Javni natječaj za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba za 2014. godinu. Natječaj je objavljen u Jutarnjem ...
Predmet natječaja koji provodi Dubrovnik je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Dubrovnika u sufinanciranju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba ...
... zakon u Sloveniji mijenja cijeli model za subvencioniranje solarnih elektrana i drugih obnovljivih izvora energije, i to ponajviše smanjujući dosadašnja sredstva, a predviđa i kvotu raspoloživih sredstava ...
... oko 1 MW, što je zanemarivo za hrvatske mogućnosti i praksu u zemljama EU. No, ipak te stvari smatramo kako treba rješavati na nacionalnoj razini, a jedan od načina je subvencioniranje proizvodnje te određivanje ...
... na svjetskom tržištu. URH očekuje realizaciju najave MINGORP-a iz 2009. godine za subvencioniranje proizvodnje topline iz OIE i gradnju toplinskih mreža koje distribuiraju toplinu iz OIE. 4. Korištenje ...
... skupa, te da zahtijeva velika sredstva za subvencioniranje. No gradnja malih solarnih elektrana na krovovima snage 10 kW skuplja je barem 25% od cijene gradnje velikih elektrana. Dakle, proizvodnja električne ...
Predmet javnog poziva je subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije: solarnog kolektorskog sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode i fotonaponskog sustava ...
... prijava fizičkih osoba za subvencioniranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava na području cijele općine. Natječajem se sufinanciraju ukupni troškovi opreme i ugradnje solarnog kolektorskog sustava ...
... fizičkih osoba za subvencioniranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava na području cijele općine. Natječajem se sufinanciraju ukupni troškovi opreme i ugradnje solarnog kolektorskog sustava u 50 ...
Vlada Makedonije objavila je oglas da će subvencionirati 30% od investicija (ili do 300 eura po domaćinstvu) za ugradnju solarnih kolektora. Ukupno se radi o iznosu od 98.000 eura, a većina zahtjeva ...
Grad Zagreb je raspisao Javni natječaj za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba. Natječaj je objavljen na stranicama Gradskog ureda ...
... fizičkih i pravnih osoba za subvencioniranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava na području općine. Riječ je o sufinanciranju ukupnih troškova opreme i ugradnje solarnog kolektorskog sustava u ...
<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?