Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Traži
Pretraži Samo:

Ključna Riječ nova tehnologija

Ukupno rezultata: 15.

... vatiti razli?itu valnu duljinu sun?evog zra?enja. Dok tradicionalne metode koriste jednu solarnu ?eliju ?ime se limitira konverzija na otprilike 33%, ova nova tehnologija pove?ava konverzijski ni ...
2.
(Vijesti/Svijet)
3.
(Vijesti/Aktualno)
4.
(Vijesti/Svijet)
Ameri?ka start-up tvrtka Ambri je za spremanje elektri?ne energije razvila nove baterije koje za rad koriste metale u teku?em stanju. Za spremanje energije bi se koristili metali antimon, magnezij ...
6. Predstavljen Deep Green
(Nove tehnologije/Nove tehnologije)
7. Savjetovanje: Nova Energetika - drugi poziv
(Nova energetika/Nova energetika)
8.
(Nove tehnologije/Nove tehnologije)
... ologija slijede u nastavku. Albatern Albaternova tehnologija WaveNET, koju je razvio njihov glavni tehnolog David Findlay se sastoji od ve?eg broja modula koji su spojeni zajedno da ?ine WaveNET  ...
9.
(Vijesti/Aktualno)
10.
(Vijesti/Aktualno)
... gljena, nego da se razvije nova tehnologija koja ?e smanjiti emisije CO2 i koja je uz to prili?no jeftina (u rangu sa vjetroelektranama na kop ...
11.
(Vijesti/Aktualno)
12.
(Vijesti/Svijet)
... jiva nova tehnologija, te im je ?ast biti uklju?enima u ranu fazu razvoja. Uz vijest o projektu Oyster, u prosincu je uslijedila i najava o ulaganjima od 11 milijuna funti za nove investicije u  ...
15. Na?ini pretvorbe energije valova i plime i oseke u elektri?nu energiju
(Obnovljivi izvori energije/Energija oceana)

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?