Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Dali graditi HE Omblu E-mail
Autor Marin   
Utorak, 10 Svibanj 2011 15:33
Neznam dovoljno i bolje re?i malo znam o zaštiti okoliša kod studije HE Ombla, ali svakako jedini na?in da budemo imali osigurane koli?ine elektri?ne energije iz svoje proizvodnje je energija dobijena iz obnovljivih izvora u prvom redu Hidrocentrale, vjetari sunce. poslije potresa u Japanu teško ?e u Europi biti raditi nuklearku ili skoro nemogu?e, a ostale termoelektrane bi trebale biti stvar prošlosti, ako ho?emo sa?uvati zemljin omota?. Mislim da bi trebalo dobro razmisliti i pokušati izgraditi drugu fazu hidroelektrane Dubrovnik otprilike još cca 200 MW instalirane snage. Samo treba napomenuti da postoje?a HE Dubrovnik negativno djeluje na temperaturu mora u Župskom zaljevu a i dalje prema Lokrumu i Gradu.Stoga bi trebalo na?i na?ina da se ljeti u udarna dva turisti?ka mjeseca srpanj i kolovoz zaustave agregati izvrše remonti, a el. energiju se posudi u susjednoj državi te kroz godinu vrati.A pošto se nalazimo na krajnjem jugu(Dubrovnik,Župa dubrova?ka, Konavle)treba iskoristiti maximalno sunce i vjetar da se dopuni hidroenergija.
Tags:
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?