Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Odgovor: postoci E-mail
Autor E J   
Srijeda, 19 Siječanj 2011 11:26
Hvala na ispravci - sada i ja vidim da nisam u ?lanku dovoljno naglasio tu distinkciju izme?u ukupne energetske potronje i potronje elektri?ne energije. Uklju?ivanje velikih hidroelektrana u bilancu proizvodnje iz OIE je naravno potpuno legitimna i to namjerno nisam spominjao. No ostaje ?injenica, ako i prihvatimo udio od 13,6% kao prihvatljivo rjeenje (makar i dalje smatram da moemo i moramo imati ambicioznije ciljeve), da je provedba jo uvijek izrazito loa i da je veliko pitanje ho?e li i tih 13,6% biti dohvatno. Dovoljno je pogledati fijasko koji se desio od 1. srpnja 2007. do sada. A jo uvijek se ne deavaju neke sutinske promjene po tom pitanju.
Tags:
Vezane vijesti
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?