Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

PROTESTNO PISMO E-mail
Autor Fabijan Bari?   
Utorak, 18 Veljača 2014 11:15
Nie u mailu je miljenje nae tvtke o cijeloj situaciji vezanoj za obnovljive izvore energije, tj. nae protestno pismo upu?eno nadlenima. Molmo za komentare! Potovani, Ovim putem elimo Vam uputiti nae negodovanje, proteste, nezadovoljstvo Vaim odlukama i na?inom rada. Naime, mi smo tvrtka koja se bavi isklju?ivo obnovljivim izvorima energije i kao takva razvijali smo i imali u planu i graditi projekte fotonaponskih i vjetro elektrana. U ovom pismu elimo skrenuti pozornost na naa tri projekta koja su bila pred samu realizaciju, a sad u ovakvoj situaciji upitno je, odnosno gotovo sigurno da se nikad ne?e realizirati. Prvi projekt : FOTONAPONSKA ELEKTRANA MS OKLAJ - 300kW Za ovaj projekt smo kompletirali dokumentaciju i uredno je predali 07.01.2013. godine i nismo uspjeli u?i u kvotu za 2013. godinu a zakasnili smo samo nekoliko dana. Dakle, projekt je s kompletnom i svom potrebnom dokumentacijom ?ekao punu godinu dana i na kraju s izmjenama pravilnika i nekim nerazumnim potezima Vae ustanove nije uao u kvotu za ovu godinu, a po Vaem sustavu vrednovanja ne?e u?i nikada. Drugi i tre?i projekt: FOTONAPONSKA ELEKTRANA BOKANJAC I BOKANJAC 2 Dva projekta neintegriranih FNE snage 2 x 1 MW. Za ove elektrane smo uloili toliko truda, vremena i novca, slijedili sve mogu?e procedure, potovali Vae pravilnike i ishodili sve ba sve potrebne dozvole i dokumente. Urednu dokumentaciju smo predali u rujnu 2013. godine i naravno zakasnili opet nekoliko dana jer se kvota ve? napunila. Dokumentacija je naravno ostala kod Vas jer je bilo logi?no da projekti s kompletnom dokumentacijom slijedom doga?aja i pravilnika u?e u kvotu za narednu godinu. Naravno, ni to se nije desilo, jer se pravila mijenjaju ?im nai projekti do?u na red. Pitamo se s razlogom: kako je to mogu?e zato se pravila stalno mijenjaju i kome se pogoduje njima? Zato projekti koji su uredno potovali svu mogu?u kompliciranu proceduru ne mogu biti realizirani? Kome odgovara to da se pla?aju kurirske slube koje dostavljaju dokumentaciju par minuta poslije Nove godine, a ozbiljne tvrtke moraju ?ekati u redu kao za brano i ulje u neka vremena? Pitanje je tako?er: kako jedna tvrtka moe imati i do dvije stotine projekata u kvoti i nekoliko godina bez realizacije istih, ali uredno potpisanim ugovorima, i tome sli?no, a ozbiljne tvrtke koje svoje projekte uredno naprave i puste u pogon to vie ne mogu jer one rade sve po zakonu i pravilnicima? Naa tvrtka uredno ima zaposlene ljude s lokalnog podru?ja i koji su jako zadovoljni uvjetima koje prua tvrtka, koja je imala tendenciju proirenja, odnosno zaposlenja jo vie ljudi. Ali Vi to ne elite! Ne elite tvrtke koje ?e graditi elektrane, zaposliti jo ljudi, vezati uz sebe jo puno drugih tvrtki s ovog podru?ja koje ?e graditi nae elektrane, a na koncu i zaposliti ljude koji ?e odravati te iste elektrane. Uz nas su vezane tvrtke za projektiranje i nadzor, sudski tuma?i, javni biljenici a da ne govorimo o bankama koje nas financiraju i kreditiraju. Uz nas su vezani i vlasnici zemljita s kojim imamo uredno sklopljene ugovore o najmu zemljita i koji su tako?er uloili puno truda u realizaciju istih. Ostali su bez novaca i investicije i imaju zemljite koje je u prostornom planu namijenjeno isklju?ivo za gradnju fotonaponskih elektrana i na koje sada ne mogu ni paprike posaditi . S druge strane, forsiraju se tvrtke koje imaju jednog zaposlenog, a bezbroj projekata koje samo dobro eli unov?iti. Isto tako, moramo re?i da smo u razvoj ovih projekta uloili jako puno novca i vremena i sigurno je da ?emo traiti da nam to nadoknadite, Vi ili Republika Hrvatska, jer smo potovali zakone i pravilnike koje ste Vi napisali i donijeli, a koje mijenjate kako bi onemogu?ili ozbiljnim i pravim investitorima realizaciju projekata. Nemogu?e je razumjeti Vae poteze i zato se doga?a sve ovo, zato moramo dati otkaz svim zaposlenim ljudima i kako im objasniti da sve to su radili, su radili krivo, jer su radili po vae?im propisima i pravilnicima i potuju?i svu Vau teku i neobjanjivu proceduru. Kako objasniti da moramo zatvoriti tvrtku koja uredno posluje i ispunjava sve obveze prema gradu i dravi? Srda?an pozdrav i nadamo se pametnijim i razumnim potezima.
Tags:
Vezane vijesti
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?