Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Razumno je susprezati kvotu za FN-elektrane E-mail
Autor MKalea   
Utorak, 09 Travanj 2013 13:08
Ograni?enje ukupne snage fotonaponskih sustava na krovovima od 15 MW i, tako?er, samostoje?ih sustava od 10 MW, u 2013. godini moramo promatrati kao susprezanje od nekontroliranog, a nerazumnog, pove?anja ukupne snage tih sustava, koji ne pridonose pokri?u ve?ernjeg vršnog optere?enja Hrvatske, uz ?injenicu da je proizvedena energija skupa. U Njema?koj, zemlji razvijene industrije, druk?ije je, jer se tamo vršno optere?enje pojavljuje oko podneva. Kada bismo ve? sada imali u pogonu 100 MW fotonaponskih sustava, to bi zna?ilo da bi – samo za otkup njihove proizvodnje uz sadašnju otkupnu cijenu – od danas pa sve do 2026. godine trebalo naknadu za obnovljive izvore pove?ati prosje?no za skoro 1,5 lipu po svakom kilovatsatu potrošene elektri?ne energije, što predstavlja trostruko više od sadašnje naknade (0,5 lipa/kWh). Naravno, ako sve to ra?unamo uz sadašnju otkupnu cijenu. Radi razumijevanja našeg tarifnog sustava, valja naglasiti da otkupne cijene vrijede 14 godina pogona, onolike su kolike su vrijedile u vrijeme zaklju?enja ugovora, uz korekciju (zna?i postupno pove?anje) svake godine za stopu inflacije. Ako bi se smanjila otkupna cijena, što je poželjno, ta cijena primjenjivat ?e se samo na one sustave za koje ?e ugovor o otkupu biti zaklju?en nakon takve promjene cijene – za zate?ena postrojenja ona ostaje nepromijenjena (uz spoenutu godišnju korekciju). Veliki su izgledi daljnjeg tehnološkog razvoja foto?elija i daljnjeg smanjenja njihove cijene (zadnjih godina to se doga?a doista radikalno) pa je nerazumno rezervirati pla?anja u budu?nosti uz sadašnju – previsoku – otkupnu cijenu elektri?ne energije proizvedene foto¬naponskim sustavima. Pri?ekajmo realno smanjenje otkupne cijene pa onda opet podignimo granicu ukupne snage. U Njema?koj je otkupna cijena fotonaponske proizvodnje u travnju 2013. približno 16 centa/kWh, odnosno približno 120 lipa/kWh, a naša otkupna cijena je 263 lipe/kWh, za sustave do 10 kW na krovu. Mjese?na degresija otkupne cijene u Njema?koj u 2012. godini bila je 2,5 posto! Nadalje, dok u Njema?koj ta otkupna cijena ?ini 64 posto tamošnje prodajne cijene elektri?ne energije za ku?anstva (25 centa/kWh, uklju?ivo porezi i naknade) na niskom naponu, kod nas naša otkupna cijena ?ini 263 posto prodajne cijene elektri?ne energije za ku?anstva na niskom naponu (približno 1 kuna/kWh, uklju?ivo PDV i naknada za OIE). Kada se ve?e korištenje fotonaponskih sustava obrazlaže time da to poti?e proizvodnju na mjestu korištenja, onda se ukazuje upravo na ono za što bi se trebala založiti ve?ina gra?ana ove zemlje: da se ne poti?e i ona proizvodnja koja je potrošena u ku?anstvu vlasnika fotonaponskog sustava, nego samo ona koja je djelotvorno plasirana u mrežu. Ovako kako je danas u nas možemo usporediti s proizvoda?ima mlijeka, kojima bi pri otkupu mlijeka platili i onu koli?inu koju su popili uku?ani!
Tags:
Vezane vijesti
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?