Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

OIE E-mail
Autor Elektron obrt   
Subota, 02 Veljača 2013 19:57
Zato se nitko od nas gra?ana ne zapita gdje su novci , odnosno nakanda za OIE,koji su gra?ani , ove jadne i napa?ene zemlje , godinama izdvajali kroz pla?anje ra?una za potroenu struju HEP-u. Zato ova vlada obmanjuje pu?anstvo,zato se nadlene institucije HEP;HERA ili HROTE ili ?ak i sama Vlada ne o?ituju o tome gdje su ti novci i koli?ina sa kojom se raspolae pa da se temeljem toga podatka govori o OIE ili da Dravu HR lijepo i legalno pred Europskim sudom u Strasburu tuimo za utaju , prevaru i obmanu nas gra?ana ove drave . Pustite vie zakone koje donosite ili koje ?ete donijeti a ti?u se OIE jer stvarno vie nemaju veze sa zdravom pameti jer topla voda je izmiljena davno a pamet se kupi sa tu?ih le?a. Samo jedan primjer da je ovlateni instalater SE Inenjer sa poloenim stru?nim ispitom ,i da mora biti zaposlen u elektroinstalaterskoj firmi ili obrtu je jedan presedan u povijesti postojanja ?ovje?astva . Samo da naglasim to pravite od fotonpona bauk i kao da je to neto to je palo sa Marsa , kada je naprimjer izrada el.instalacije, jedne ve?e ku?e daleko sloeniji posao od naprimjer instalacije i montae SFE od 10 kw ili ve?e. Projektiranje manjih sustava treba prepustiti onome tko ima licencirane softwere od proizvo?a?a opreme ,a ne nekim (ve?ina)HR partizanskim inenjerima pla?ati neto to nemogu nikad priciznije i to?nije projektirati nego jedan licencirani softwer,jer znanje i iskustvo naih el.injenjera i projektanata je takvo da se temelji na partizanskim normama od prije 100 god. Imao sam se prilike uvjeriti na SFE Kanfanar , gdje sam izvodio montau panela i spajanje stringova do invertera , ve?ina stvari su se radile po tri puta radi pogreke projektanta ili el.inenjera (neiskustvo i neznanje ),a tako jednostavan posao je bila ta SFE Kanfanar da ja koji radim u struci 20 god. bih bolje isprojektirao kompletan projekt i to na komadu malo ve?eg papira.to ?ete kada je tako ,a sve proizilazi iz toga to se od fotonapona pravi kao da je svemirska tehnologija ,palo sa Marsa ili sli?no,a ustvari sasvim jednostavno , i to se ti poneki injenjer?i?i busaju u prsa a blage veze nemaju o svojoj struci ?ak neznaju to je FID sklopka i ?emu slui ali zato znaju dobro koristiti ove sulude zakone za OIE i to dobro napla?ivati. Ostavljam Vam na razmiljanje
Tags:
Vezane vijesti
 
Ovo je komentar na "Krah hrvatske energetske politike"

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?