Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

kako dalje? E-mail
Autor damir frani?   
Ponedjeljak, 05 Studeni 2012 18:43
pees od hepa sam dobio 12mj.2011,rjeenje o gra?enju 8mj.2012,za tri elektrane po 30kw koje su krovite nadstrijenice za poljoprivrednu mehanizaciju,dakle nisu na zemlji nego krov!sad sam doao do problema da li su integrirane ili ne...hrote me vratio u heru,oni pak u min.gospodarstva...strahujem da ne?u dobiti ugovor o otkupu kao integrirane i time moja investicija pada u vodu.do sad sam to platio, to se zaduio preko 100 000 kn...na moje telefonske pozive govore mi da utvr?uju u koju kategoriju spadam,a nemaju definirano ,bojim se da smanjenjem cijene i nedore?enosti zakona stvarate investitorima velike probleme,molim vas za pomo? da uspijem investiciju privesti kraju...
Tags:
Vezane vijesti
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?