Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Komentar na komentar E-mail
Autor Neven   
Petak, 14 Rujan 2012 23:46
Potovani Certificirani monteru sa 20 godina iskustva u Njema?koj pozivam Vas da do?ete na ispit Vi osobno i zavreni Specijalist pa da vidimo kako tko die u struci. Lako je govoriti o ne?emu o ?emu nemate pojma to stoji iza edukacije Specijalista. Prvo odakle Vama pravo da piete ovakve nebuloze i lai: (E jadan je taj kome oni budu montirali FN sustav , a ova lopovska drava to sve tolerie, pa pogledajte Njema?ku vi u jednom gradu ne moete raditi to vi elite nego postoji kvota koliko moe biti pojedinih firmi sa odre?enim profilima u jednom gradu,jer tako imamo zdravu konkurenciju , a ne ovo to se radi kod nas to je APSURD i nema veze sa zdravom pame?u.I jo da naglasim da se to zvanje "specijalist za FN sustave " upisuje u radnu knjiicu to je TOTALNO ILEGALNO, jer po mome sudu za takvo neto se mora polagati prvo majstorski ispit za majstora elektri?ara ili strojara pa tek ostalo jer kako prodava? krompira moe raditi neto to moe ugroziti tu?e ivote ili na kraju samoga sebe kada nema iskustva u struci. Tre?e, Pojam cijeloivotno u?enje po meni je ovdje pogreno implementiran jer to je to ,to je kada se osoba ozbiljno prihvati posla u struci i stje?e iskustvo godinama i sam se educira kroz nove trendove ili stru?nu literaturu ali naglaavam od mladih dana ,a ne sa 40-50 godina i to samo za 180 sati APSURD. ?etvrto, Kako znamo danas na tritu FN opreme postoje proizvo?a?i koji daju potpunu garanciju na svoje proizvode samo ako ih montira ovlateni monter ili certificirani service partner ili monter ,a tko ?e ovim "specijalistima" dati takvo neto za samo 180 sati iskustva u struci ili ivotu. Moe Hrvatska drava koja je kroni?no bolesna od nestru?ne i neobrazovane radne snage generalno i to je FAKT.) Vi ste stvarno jedan destruktivac koji nema pojma to stoji iza ovakve edukacije. Nama na edukaciju dolaze diplomirani inenjeri po Bolonji i magistri koji su zavrili FER. Niti jedan polaznik nije otiao sa seminara i edukacije da nije zadovoljan s koli?inom znanja koju je dobio teoretski i prakti?no. Ovi programi su certificirani od Agencije za obrazovanje odraslih dobili licencu od Minisarstva prosvjete i porta a tamo neki mali monter?i? koji je radio u Njema?koj ako je omalovaava na sustav edukacije ma gdje Vam je pamet. Ja bi se osobno raspitao tko to izvodi kakav je program tko su predava?i i kako se radi na ovom specijalisti?kom usavravanju. Potovani ne mogu Vas tako nazvat pi?e gornjeg teksta zbog ove izjave ("specijalist za FN sustave " upisuje u radnu knjiicu to je TOTALNO ILEGALNO),Vas mogu tuiti za klevetu jer Centar za nove tehnologije Tehni?ke kole Ru?era Bokovi?a ima sve potrebne licence za izvo?enje ovih Specijalisti?kih programa. I pitam se odakle Vama pravo pisati takve nebuloze kada neznate o ?emu se radi. Papir trpi svakakve gluposti a i Internetski forumi. Ja sam mislio da ste se u Njema?koj malo kultivizirali i opametili ali po Vaem pisanju vidim da niste! Lijepi pozdrav ?itaocima i pozivam autora teksta da nas posjeti u Tehni?koj koli Ru?era Bokovi?a rado ?emo ga sasluti moda nas i nau?i neto o fotonaponu kojeg postavlja 20 godina a onda neka on nas saslua moda neto i nau?i od licenciranih predava?a koji su zavrili edukaciju u Austriji i Slovniji i imaju Evropske certifikate. Srda?a pozdrav svima eli: Voditelj Centra za nove tehnologije Neven Male, dipl. ing.
Tags:
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?