Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

E-mail
Autor Kalea Marijan   
Ponedjeljak, 23 Travanj 2012 12:47
Neukusno, jednostrano i nepristojno, ni?im argumentirano! Za po?etak, izjavljujem da se solidariziram s ?asnim Ratkom Boškovi?em, a protivim na?inu koji je izabrao nepotpisani autor ovog komentara a redakcija obnovljivih.com to s oduševljenjem prihvatila. Unaprijed prihva?am sve drvlje i kamenje koje ?e biti izru?eno na moju malenkost, no pristojno molim za dopuštenje iznošenja samo nekoliko ?injenica. Prvo, i nepresko?ivo: FN-sustavi ne mogu sudjelovati u namirenju ve?ernjeg vršnog optere?enja, dakle elektroenergetski sustav mora biti izgra?en elektranama, kao da FN-sustava niti nema. Drugo, ne vidim ikakav razlog da se poti?e i ona FN-proizvodnja koja služi za vlastitu potrošnju ku?anstava koja su instalirala FN-sustav. Zar nije dovoljan poticaj to da elektri?nu energiju dobivaju „besplatno“? Tre?e: uz sadašnju hrvatsku otkupnu tarifu od okruglo 50 centa/kWh, za FN-sustav od 1 kW, koji bi proizveo najmanje 1000 kWh godišnje, dobilo bi se godišnje 500 eura. Ovaj ?as na europskom tržištu može se dobiti kompletan sustav za oko 1500 eura/kW. Dakle za tri godine pogona bi se vratio uloženi novac. Ako bismo uzeli kredit uz toliku kamatu da moramo vratiti dvostruki iznos (što je nerealno, ali jednostavnije za ra?un), izlazi da bi se uloženo vratilo za 6 godina, još uvijek dvostruko kra?e nego li je trajanje zajam?enoga otkupa. ?etvrto: mi imamo stalnu godišnju progresiju otkupne tarife, a Nijemci stalnu (i to vrlo visoku) godišnju digresiju. Od 1. travnja ove godine Nijemci uvode stalnu mjese?nu digresiju, od 1% mjese?no! Nama je kroz petogodišnje razdoblje primjene otkupnih tarifa za OIE, ta tarifa podignuta za 15%, a u Njema?koj je samo u jednoj godini snižena za toliko postotaka (od 2011. na 2012. godinu). Sadašnja otkupna cijena (od 1. travnja ove godine) u Njema?koj je 19,5 centa/kWh, dakle punih dva i pol puta niža od hrvatske otkupne cijene. K tome: odnosi se samo na dio FN-proizvodnje plasirane u mrežu, ne i na onaj dio FN-proizvodnje potrošen u vlastitu ku?anstvu. Peto: kada bismo danas imali 100 MW instalirano u FN-sustavima, to bi zna?ilo unaprijedno "zauzimanje" ?ak otprilike 600 milijuna eura, koje bismo tijekom 12 godina zajam?enoga razdoblja otkupa morali platiti proizvo?a?ima. Naravno, ostaje naša obveza sniženja emisije ugljikova dioksida, ali, nije li razumnije do toga do?i najve?im mogu?im favo¬riziranjem izravne proizvodnje topline sun?anim kolektorima te ve?im poticanjem hidroelektrana, biomase i biogoriva pa, ?ak, i vjetroelektrana, nego li nepromišljenim favoriziranjem fotonaponske proizvodnje? Marijan Kalea
Tags:
Vezane vijesti
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?