Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Odgovor autora ideje uzgon ure?aja E-mail
Autor Miroslav Tasic   
Subota, 10 Ožujak 2012 19:55
Mladi?u-(student) Drago mi je da imate miljenje za po?etak to je puno. Vodik je tek sto godina energent budu?nosti, po onom to se kroz redovno kolovanje sazna o vodiku, mu osigurava i idu?ih sto. Uze?u si za pravo da vam objasnim koncep uzgonskog ure?aja. -Koncep eksplatira hidrostatski tlak stupca vode. (I ukapljeni-pothla?eni vodik je 40 puta laki od vode zna?i takav ima uzgon. Prora?uni potvr?uju da ideja ima smisla ako je stupac 2000 m.) Kada se u takvom stupcu mora dogodi promjena agregatnom stanju 1 m3 vodika tla?i 200 bra a to je 1 m3 vodika + 0,5 kisika ima zapreminu od 7 dcm3 tih 7 litara do povrine ekspandira na 1,5 m3. (Elektroliza pod tlakom je optere?ena izotermnom kopresijom koju konpezira iskoristiva adijabatska ekspanzija. zna?i tu je 0-0) Samoodrivost ure?aja daje sila uzgona ili kineti?ka energija, akumlirana u poloaju vodika koji na putu od 2000 m. Gubitci se mogu-moraju podmiriti iskoritavanjem stalnih i mo?nih morskih struja koje bi u protivnom ozbiljno ometale rad uzgon ure?aja. Izjedna?en rezultat ali tu je interesantan eko vodik, koji nije optere?en odnosom uloeno dobiveno-komercijalno prihvatljiv vodik energent budu?nosti. Evo jo malo: Transport i skladitenje vodika je veliki problem. Vodik je energent koji ima nazovimo to malu gusto?u energija-3,5 litara benzina je u vodiku pohranjuje u kompozitnom tanku koji ima 70 kg. Transport bespilotnim cepelinom sa daleke pu?ine na velikim visinama, to je i poznata tehnologija i sigurno prihvatljivija od svih ostalih . to se ti?e cjevovoda to je gotovo besmisleno. Ure?aj nadan naftnoj platformi koje ve? sidre iznad dostatnih dubina a to zna?i daleko od obale. Vjetro turbine i solarni panel su ovisni od vremena a ovaj koncept je u osnovi novi obnovljivi itvor energije. teta to je to golem -skup amateru nedostian ure?aj.
Tags:
Vezane vijesti
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?