Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Odgovor: E-mail
Autor E J   
Nedjelja, 15 Siječanj 2012 15:58
Naravno da koristi, i za tu energiju koju koristi pla?a HEP-u cijenu po uobi?ajenoj cijeni za svaki potroeni kWh. No prije toga proizvedenu energiju svu predaje u mreu. Naalost sustav poticanja je kod nas postavljen s tog aspekta na krivi na?in. Umjesto da se poti?e proizvedena energija, neovisno o tome koristila se ona u ku?anstvu (to je svakako poeljnije s mnogo aspekata) ili predavala u mreu, kod nas se poti?e samo ona energija koja se predaje u mreu. Time postaje isplativije svu energiju predati u mreu (to se napla?uje od HROTE-a), a HEP-u i dalje pla?ati svoje uobi?ajene ra?une za struju.
Tags:
Vezane vijesti
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?