Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

odgovor: E-mail
Autor E J   
Nedjelja, 08 Siječanj 2012 14:23
u ovom slu?aju moduli su postavljeni, kako je i uobi?ajeno sukladno nagibu krova, te je na taj na?in zadan kut od 30.
Tags:
 
Ovo je komentar na "Solarni krov pansko"

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?