Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Edo Jerki?   
Petak, 17 Lipanj 2011 13:01

Kako saznajemo, u prijedlogu izmjena Zakona o prostornom ure?enju i gradnji, nedavno predstavljenom dijelu stru?ne i zainteresirane javnosti,  nažalost, me?u predloženim promjenama nalazi se i jedan amandman koji  bi mogao bitno utjecati na budu?nost korištenja solarne energije u Hrvatskoj u negativnom smislu, a odnosi se na gradnju solarnih elektrana na obali i otocima.

Naime, u prijedlogu zakona, usvojenom na Vladi i upu?enom danas u Sabor na prvo ?itanje, nalazi se sljede?i amandman:

?l. 51 (1) U ZOP-u se ne može planirati, niti se može izdavati lokacijska dozvola ili rješenje o uvjetima gra?enja za gra?evine namijenjene za:

– istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina,

iskorištavanje snage vjetra za elektri?nu energiju te snage sunca osim za vlastite potrebe na postoje?oj zgradi ili gra?evnoj ?estici postoje?e zgrade,

– skladištenje, obradu i odlaganje otpada, osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena (..)

Prvo da malo objasnimo što je ZOP: u svrhu zaštite, te održivog, svrhovitog i gospodarski u?inkovitog korištenja odre?uje se Zašti?eno obalno podru?je mora (ZOP), koje obuhva?a sve otoke, pojas kopna u širini od 1.000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte.


Ravne 1 na Pagu ostaje jedina Hrvatska vjetroelektrana izgra?ena na otoku

Nadalje, za one koji su u šoku i ?injenicom da se zabranjuje korištenje energije vjetra u ZOP-u, treba re?i da je ta odredba nastala otprilike oko trenutka donošenja Pravilnika o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji, te time naškodila razvoju mnogih projekata vjetroelektrana. Pri tome je odredba donesena neselektivno i bez puno razmišljanja, jer kako ina?e objasniti da se na ovaj na?in zabranila i gradnja malih vjetroagregata na otocima i obali - baš na mjestima gdje bi to bilo iznimno pogodno i korisno u sustavima javne rasvjete i na obiteljskim ku?ama. Ukratko - nepromišljeno.

Utjecaj ovakvog novog amandmana, ukoliko bi se izglasao, zna?i zabranu komercijalnog korištenja sun?eve energije na otocima i obali u vidu izgradnje solarnih elektrana, pa i ve?ih centralnih solarnih sustava grijanja. Time se samo još jednom pokazuje licemjerno zagovaranje obnovljivih izvora energije i gospodarskog rasta baziranog na razvoju istih, dok se s druge strane brani gradnja istih na podru?jima na kojima je njihov potencijal najve?i i gdje su oni najpotrebniji i najisplativiji. Stoga ovakvu zabranu smatramo apsolutno neprihvatljivom i šokantnom, te samo još jednim dokazom kad tvrdimo da ova vlada obnovljive izvore energije poti?e samo deklarativno.


Sunce u priobalju koristit ?emo i dalje ponajviše za sun?anje turista

Tako?er smatramo postoje?u zabranu korištenja energije vjetra u ZOP-u samo djelomi?no prihvatljivom, i to ukoliko se odnosi na velike projekte koji se nalaze na podru?jima koja su u blizini nekih posebnih zašti?enih prirodnih ili kulturnih dobara.

Pri tome, zabranu iskorištavanja energije vjetra na podru?ju ZOP-a malim vjetroagregatima za vlastite potrebe ili sa priklju?kom na mrežu smatramo neopravdanom, te smatramo da se ti i takvi izvori moraju jasno zakonski odvojiti jer nemaju isti utjecaj ni iste zakonitosti, te ih se stoga ne može na taj na?in tretirati.

Treba li tu uop?e podsje?ati da se istovremeno nesmetano odvijaju pripreme za gradnju termoelektrane Plomin 3, da nije zabranjena gradnja rafinerija i naftnih terminala u obalnom pojasu, te da takve zahvate gotovo nitko ne dovodi u pitanje kao sasvim normalne i legitimne. Pri tome, naravno, kao energeti?ari se ne možemo ne složiti s pristupom gradnje termoelektrana blizu velikih izvora vode. Me?utim ono što bode u o?i i o ?emu stalno pišemo i na što upozoravamo:

Da li su obnovljivi izvori energije ve?i ekološki problem RH od termoelektrana na ugljen i plin, pa i rafinerija nafte i cementara?

Jer to je to?no ono što se iz svih poteza ove vlade može is?itati.

Obnovljivi izvori energije u Hrvatskoj ovakvim bi amandmanom napravili dva koraka unazad, umjesto malo druk?ijom izmjenom, kojom bi mogli napraviti barem jedan naprijed - evo našeg prijedloga:

- iskorištavanje snage vjetra za elektri?nu energiju osim za vlastite potrebe na postoje?oj zgradi ili gra?evnoj ?estici postoje?e zgrade.

Još jednom se pokazuje totalni nedostatak sluha i volje da se obnovljivim izvorima energije u Hrvatskoj da ono mjesto koje im i pripada u skladu sa europskim standardima kojima ovih dana toliko silno težimo i u skladu sa dostupnoš?u energenata na podru?ju Hrvatske, pa i u skladu s zaštitom okoliša o kojoj svi samo pri?aju.

Tags:     ZOP      Sunce      solarne elektrane      vjetroagregat      vjetar      vlada      amandman      prostorno ure?enje      gradnja
 
Komentari (3)
svasta
3Subota, 15 Listopad 2011 15:30
micko
Ma neka ukinu sve![url=http://www.solarnipaneli.org] Solarna energija [/url]
nije mi jasno
2Subota, 15 Listopad 2011 15:28
Aleksa
Morma re?i zašto zabranjuju koriš?enje solarne energije i solarnih panela na otocima i obali? Šta smetaju, i kome smetaju? Zašto ljudima ne daju da iskoriste ono što je svima omogu?eno širom planete?
Replika
1Utorak, 21 Lipanj 2011 19:12
Boris Brle?i?
Pa po toj suludoj odluci ja koji imam slobodne površine za soarne panele ( strujne ) na otoku Hvaru sa 258 dana Sunca godišnjeg,a trenutno postavljam 140 m kvadratnih difuzionih solarnih plo?a u Podravini gdje mi je ispativost 5-6 godina, a na Hvaru bi to bilo 4,5-5 godina. Tko je tu lud ?????? Pa sunce sija ovako i onako i bolje da guramo svoju struju u sustav, negoli da iz Ma?arske uvozimo elektri?nu energiju !!!!!!

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?