Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 30 Svibanj 2011 21:05

Engleski Guardian prenio je ju?er jednu prili?no šokantnu vijest, prema kojoj je po još neobjavljenim rezultatima istraživanja IEA-e (Me?unarodne energetske agencije) prošlogodišnji rast emisija stakleni?kih plinova bio najve?i u povijesti.

Tim šokantnim rezultatom želja da se globalni porast temperature smanji na ispod 2 stupnjeva celzijusa postaje neka vrsta utopije jer se temeljem ovakvog podatka ne vidi na?in kako da se isto postigne. Rezultat je još više poražavaju?i kada se uzme u obzir globalna recesija za koju se o?ekivalo da ?e imati barem nekakav utjecaj na smanjenje emisija stakleni?kih plinova.

Kad bi govorili o konkretnim brojkama, prošle godine je u atmosferu ispušteno 30,6 gigatona CO2, što je porast od ?ak 1,6 gigatona u odnosu na 2009. Ako bi se ovakav negativan trend nastavio procjenjuje se da bi do 2100. godine temepratura mogla porasti za više od 4 stupnja celzijusa, a šanse za to bi bile ?ak 50%. To se ipak još može sprije?iti ako se države udruže u naporima da uspore takav drasti?an rast.

Prema IEA-i do 2020. godišnje ispuštanje CO2 ne bi smjelo pre?i 32 Gt godišnje, a uz ovaj trend to ?e se dogoditi 2011., odnosno devet godina prije planiranog roka. Prema IEA-inim podatcima ľ rasta je došlo iz država u razvoju. Energetski sektor je odgovoran za otprilike 13,7 Gt emisija, s time da je zabrinjavaju?a ?injenica da emisije iz elektrana koje bi trebale raditi i nakon 2020. ?ine 80% svih emisija, odnosno ?ak 11,2 Gt. Problem stvaraju i nuklearne elektrane jer se zbog nesre?e u Fukushimi o?ekuje zatvaranje ve?eg broja nuklearnih elektrana, a one ?e onda vjerojatno biti nadomještene sa elektranama na plin koje ispuštaju zna?ajne koli?ine CO2 u atmosferu.

Zbog toga bi UN (Ujedinjeni Narodi) trebao hitno reagirati, te tražiti od vlada da što prije dogovore kako da  smanje emisije CO2, i to po?evši od idu?eg velikog sastanka UN-a koji bi trebao biti u Bonnu u Njema?koj idu?i tjedan.

Izvor: www.guardian.co.uk

Tags:     emisija      stakleni?ki plinovi      co2      iea      ujedinjeni narodi
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?