Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Program Solution Concerto E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 07 Svibanj 2011 10:17

Solution je projekt Europske Unije kojim se želi demonstrirati da zajednice mogu biti samodostatne u vlastitoj proizvodnji elektri?ne i toplinske energije za zgrade, u kojem sudjeluje i grad Hvar, te HEP-OIE.

Cilj projekta ?e se ostvariti preko mjera uštede energije, spremanja energije, kao i pra?enja potrošnje, optimiziranja instalacija i menadžment ponude i potražnje. Konzorcij za ovaj projekt se sastoji od ?etiri zajednice: Cernier iz Švicarske, Lapua iz Finske, Hartberg iz Austrije i Hvara iz Hrvatske, s tim da dodatno zajednica Preddvor iz Slovenije sudjeluje kao promatra?.

Zajednice predstavljaju mnoge prosje?ne Europske zajednice u smislu veli?ine i dostupnih gra?evina: ku?e, škole, industrija, hoteli, trgovine i infrastruktura za odmor. Sve ?etiri zajednice su pokazale želju i zalaganje za održivi razvoj; ali svaka od njih ima svoje posebne karakteristike i specifi?na ograni?enja, te se zbog toga svaka udružila sa specijalisti?kim partnerima kako bi dostigla svoje ciljeve.

Glavni ciljevi su implementacija modela energetske održivosti u sve ?etiri zajednice do 2015., te time drasti?no smanjenje emisija CO2, s tim da bi se taj model morao mo?i replicirati i u drugim zajednicama. Tako?er se želi mobilizirati privatne i javne resurse za implementaciju drugih primjera zajednica koje su održive u pogledu energije, te se želi potaknuti korištenje inovativnih rješenja kao što je decentralizirano spremanje energije ili izraditi studije o ponašanju potroša?a, demonstrirati da održiva rješenja u polju energije odgovaraju ekonomskim, okolišnim i socijalnim potrebama zajednice te se želi pove?ati efikasnost mjera stimulacijom korištenja održivih rješenja.

Znanja koja se steknu ?e se dijeliti sa drugim zajednicama, te bi se ste?eno znanje moglo koristiti u drugim projektima, a s ciljem stimuliranja budu?ih inicijativa. O?ekuje se da ?e samo istraživanje razviti nova znanja u tehni?kim i socijalno-ekonomskim granama, te da bi se moglo do?i do konkretnih odgovora za rješavanje problema prekomjernog trošenja energije. Prakti?na mjerenja i implementirana rješenja ?e demonstrirati ste?eni know how te ?e potvrditi da ekonomska i pouzdana rješenja postoje u polju energetske samodostatnosti.


Svaki od ova ?etiri projekta ima svoje specifi?nosti i ciljeve:

1.) Cernier (Švicarska)

Glavni cilj Cerniera je da 70% elektri?ne energije i 90% toplinske energije dobija iz obnovljivih izvora energije. Mjere koje ?e se provoditi uklju?uju renovaciju zgrada, spremanje energije u privatnim ku?ama, instalacija toplinskog grijanja po kvartovima koje koristi bioplin iz drvenih otpadaka, instalacija vjetroagregata, renovacija mreže za distribuciju vode i instalacija mikro-turbina.

2.) Hartberg (Austrija)

Cil Hartberga je u roku od pet godina smanjiti potrošnju elektri?ne energije za 33% i ostvariti 44% porasta korištenja elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije. Mjere uklju?uju pove?avanje energetske efikasnosti renoviranih zgrada, a i novih zgrada, gradnja malih i srednjih elektrana koje ?e proizvoditi energiju iz obnovljivih izvora energije i koje ?e spremati elektri?nu energiju, te korištenje kvartovskog sustava za toplinsko grijanje.

3.) Lapua (Finska)

Cilj im je do?i do 75% samostalne proizvodnje energije do 2015., a mjere kojima ?e to posti?i uklju?uju pove?anje energetske efikasnosti u renoviranim zgradama i u novima koje se grade, kao i proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije putem vjetroagregata i korištenje kvartovskog sustava za grijanje koji koristi bioplin.

4.) Hvar (Hrvatska)

Na Hvaru je cilj posti?i 20% samostalne proizvodnje elektri?ne energije do 2020. U program je uklju?en cijeli otok i grad sa površinom od 297 kilometara kvadratnih i 11.000 stanovnika. Glavna mjera za to bi bilo pove?anje energetske efikasnosti u zgradama, te gradnja fotonaponske solarne elektrane (u koju je uklju?en i HEP-OIE) i korištenje solarnih modula za grijanje vode. Tako?er bi se postavile jedinice koje spremaju energiju putem komprimiranog zraka. Koristila bi se i biomasa za proizvodnju energije, a izvor bi joj bili ostaci maslinovog ulja.

5.) Preddvor (Slovenija)

U toj zajednici je pokazano veliko zanimanje za projekte uštede energije i korištenja obnovljivih izvora energije. Kao promatra? Preddvor ?e dobiti sve potrebne informacije da pripremi projekt koji bi prijavili za slijede?u rundu programa Concerto.

Projekt Solution Concerto je zapo?et radnim sastankom u Cernieru koji je održan 9. prosinca 2009., a podržan je preko inicijative Concerto kao dio 7. programskog okvira Europske Komisije.

Izvor: www.solution-concerto.org

Tags:     program      solution concerto      europska unija      cernier      hvar      hartberg      lapua      hrvatska      preddvor      elekri?na energija      toplinska energija
Index ÄŤlanka
Program Solution Concerto
#2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?