Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Diana Me?imorec   
ÄŚetvrtak, 07 Travanj 2011 10:46

Donosimo tre?i nastavak razmatranja mogu?nosti o 100% elektri?ne energije iz obnovljivih izvora u Europi do 2050. godine...

Metode

(ili što nam treba da to postignemo?)

Ciljeve je teško posti?i ako se za njih ne stvori povoljno okruženje. U ovom slu?aju to se najviše odnosi na stvaranje povoljne investicijske klime, što podrazumijeva stabilan zakonski okvir i povoljne uvjete financiranja. Direktiva iz 2009. godine propisuje donošenje tzv. Nacionalnih akcijskih planova za obnovljive izvore (National Renewable Energy Action Plans – NREAPs), koje su države ?lanice ve? predale Europskoj komisiji. Svaka se država ?lanica obvezala na odre?ene ciljeve i uvo?enje zakonske regulative kako bi te ciljeve i postigla. Me?utim, deklarativna podrška ciljevima unutar zakona nije dovoljna. Države ?lanice trebaju vrlo aktivno raditi na ispunjavanju ciljeva, odnosno prilago?avati svu postoje?u regulativu tim ciljevima. Direktiva se tu referira na politiku prostornog planiranja, olakšavanje i nediskriminatorni pristup elektri?noj mreži, poštivanje mjera zaštite prirode i okoliša i ostale mjere, koje se trebaju maksimalno prilagoditi novim izvorima energije.

Pitanje financiranja rješava se na razli?ite na?ine. Europska unija kroz svoje fondove financira istraživanja i razvoj novih tehnologija, razvoj pilot postrojenja, ispitivanje energetskog potencijala za najrazli?itije tehnologije, inovacije u tehni?kim i tehnološkim procesima, pametne mreže itd.  Tako?er, kroz europske banke osigurava investicije u projekte obnovljivih izvora energije. Komercijalne banke, nesklone nepotrebnim rizicima, ve? su dijelom preuzele financiranje zrelijih tehnologija, kao što su kopnene vjetroelektrane, dok se za financiranje novih i rizi?nijih tehnologija, kao što su primjerice pu?inske vjetroelektrane, osiguravaju sredstva iz europskih, državnih i komercijalnih banaka. Financial Times je prije nekoliko dana objavio vijest o osnivanju nove „zelene“ banke, koja bi financirala projekte obnovljivih izvora energije. Prikupljanje sredstava je još u tijeku, a o?ekuje se da bi prvi kreditni zahtjevi mogli biti odobreni tijekom 2014. godine.

Dakle, Europska unija želi osigurati povoljnu investicijsku klimu za realizaciju projekata obnovljivih izvora energije.

Tags:     100% obnovljivih      obnovljivi izvori energije      2050      motivacija      smanjenje CO2      uvoz goriva      energetska neovisnost      zapošljavanje
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?