Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Iva Zelenko   
ÄŚetvrtak, 29 Rujan 2016 23:49

Prema najnovijem istraživanju koje je provela nizozemska tvrtka CE Delft, 264 milijuna gra?ana Europske unije moglo bi proizvoditi 45% energetskih potreba do 2050. godine. Istraživanje su naru?ile Europska federacija za obnovljivu energiju, Friends of the Earth Europe, Greenpeace i Europska federacija zadruga za obnovljivu energiju.

Uz sve ve?i udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj potrošnji uloga potroša?a kao aktivnih sudionika u elektroenergetskom sustavu u obliku proizvo?a?a energije i/ili osiguravatelja skladišnih kapaciteta svakako ?e se pove?ati. U istraživanju se predvi?a da ?e zakonodavne prepreke koje trenutno postoje s vremenom nestati, dok ?e paralelno s time me?unarodne elektroenergetske mreže, distribucija energije i sama elektroenergetska tržišta bilježiti konstantan razvoj, a rast proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije postaje neupitan. Dakako, realizacija svih ovih potencijala zahtijeva zna?ajne zakonodavne promjene i ulaganja.

U samom istraživanju potencijali proizvo?a?i energije podijeljeni su na: ku?anstva koja samostalno proizvode energiju, ku?anstva koja zajedno proizvode energiju a okupljena su unutar odre?ene organizacije kao što je zadruga ili udruženje, javne ustanove (uklju?uju?i javne gra?evine, škole, bolnice, državne objekte) i male tvrtke koje uklju?uju do 50 zaposlenika. Svi navedeni objekti u istraživanju su sagledani kroz potencijale kapaciteta, proizvodnje, fleksibilnosti (uklju?uju?i mogu?nost skladištenja energije), te ukupnog broja potroša?a i proizvo?a?a koje pojedini objekt predstavlja.  Dodatno je važno napomenuti kako je kao osnova istraživanja preuzet Greenpeace Energy [R]evolution scenarij, ?ija je jedna od glavnih karakteristika pretpostavka da ?e isporuka energije do 2050. godine biti 100% održiva.

Krajnji rezultat ovog istraživanja su vrlo opsežne Excel tablice iz kojih je mogu?e vidjeti niz pretpostavki do 2050. godine. Tako se, primjerice, procjenjuje da ?e 2050. godine 115 milijuna ku?anstava Europske unije imati elektri?na vozila, 70 milijuna ?e imati pametne elektri?ne bojlere, 60 milijuna ?e na krovovima imati  fotonaponske sustave, dok ?e 42 milijuna ku?anstava imati neki oblik sustava za skladištenje elektri?ne energije.

Broj gra?ana uklju?en kroz razli?ite tehnologije do 2050.

Proizvodnja iz Sun?eve energije i energije vjetra do 2050.

Prema istraživanju, oko polovina ku?anstava (113 milijuna) proizvoditi ?e elektri?nu energiju samostalno ili kroz odre?eni zadružni oblik, dok bi oko 161 milijun ku?anstava mogao osigurati neki oblik usluga skladištenja energije kao što su elektri?na vozila, pametni elektri?ni bojleri ili baterije. Veliki udio takvih ku?anstava mogao bi sudjelovati i u samoj proizvodnji elektri?ne energije.

Pretpostavlja se da ?e do 2050. godine broj malih tvrtki koji sudjeluje u proizvodnji elektri?ne energije iznositi 5 do 6 milijuna, dok ?e javnih ustanova biti oko 400 000. Tako?er, oko 83% ku?anstava (oko 187 milijuna) moglo bi postati aktivnim sudionicima.

 

Mogu?nosti skladištenja energije do 2050. godine

Istraživanje u cijelosti možete pro?itati ovdje.

Tags:
 
Komentari (1)
Loan offer for you
1Subota, 31 Kolovoz 2019 15:29
Global Finance
Oni kojima treba zajam nude da budu svi pošteni i pošteni. Mogu dati kredite u rasponu od 5000 € do 350,000 € ili ?ak i više znaju?i da smo FSBO, moja kamatna stopa je vrlo precizna, varira od 3% godišnje, bez obzira na traženi iznos, rok otplate je od 1 do 20 godina po zajam. Kontaktirajte me za potrebe financiranja zahtjeva za kredit, ja sam na raspolaganju. Ne ustru?avajte se kontaktirati nas e-poštom za dodatne informacije ako vam treba internetska e-pošta: (financialgroupinc1958@outlook.com) Najbolje želje dok se radujem što ?u se uskoro javiti

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?