Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 21 OĹľujak 2015 12:18

IRENA je po?etkom ove godine objavila izvještaj o troškovima proizvodnje elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije u 2014. godini. Cijeli izvještaj na engleskom jeziku je dostupan ovdje, a s obzirom na svoj opseg od 164 stranice i iznimnu zanimljivost ?emo ga prenijeti u desetak ?lanaka.

1. Svjetski trendovi za tržište elektri?ne energije

Uvod

Tehnologije obnovljivih izvora energije mogu pomo?i državama da ispune svoje politi?ke ciljeve za sigurnu, pouzdanu i dostupnu elektri?nu energiju za sve te promociju socijalnog i ekonomskog razvoja. Ono što mnogi ne uzimaju u obzir je ?injenica da je uz nedavni pad troškova cijena tih tehnologija sada niža nego kod drugih alternativa.
Ovo što danas vidimo je po?etak kompletne transformacije energetskog sektora od strane OIE tehnologija. Sa sve ve?im korištenjem pojedinih tehnologija padaju i troškovi za njih pa se recimo za udvostru?enu instaliranu snagu solarnog fotonapona cijena smanjuje za 18 do 22%, dok se kod vjetroelektrana smanjuje za 10%. Ova tehnologija postaje i sve efikasnija što zna?i da trošak proizvodnje energije iz OIE tehnologija sve brže pada.

Ovaj izvještaj sažima povijesne trendove u troškovima i performansama OIE proizvodnih tehnologija te daje informacije o najnovijim procjenama troškova za 2014. godinu. Podaci o troškovima su se izvukli iz IRENA-ine baze podataka u kojoj se nalazi 9.000 ve?ih OIE projekata i preko 750.000 malih solarnih fotonaponskih sustava. U prošlosti je korištenje OIE projekata bilo ograni?eno zbog mnogih barijera uklju?uju?i visoke po?etne troškove, ali su danas oni sve više troškovno kompetitivni, te su najekonomi?niji naspram fosilne proizvodnje na lokacijama sa dobrim resursima.

Cilj ovog izvještaja je dati trenuta?ne provjerene podatke o troškovima i performansama OIE proizvodnih tehnologija po zemljama i regijama, pokazati još jednom kakva je kompetitivnost OIE i da su danas oni najekonomi?niji izbor za nove instalacije, prezentirati poslovni scenarij za OIE uz stvarne projektne troškove, osigurati da vlade imaju najnovije provjerene podatke o energetskoj industriji i poslati jaku poruku o sve manjim troškoviima OIE i njihovoj sve ve?oj kompetitivnosti. Posebno je važno da svi budu informirani o sve nižim cijenama obnovljivih izvora energije - pogotovo jer iako drže polovicu novo instalirane snage na svijetu, OIE izvori se još uvijek ne iskorištavaju na adekvatnoj razini ukoliko se žele sprije?iti klimatske promjene.

Razli?ita metrika troškova

Važno je uzeti u obzir da se trošak proizvodnje elektri?ne energije iz OIE tehnologija može mjeriti na više na?ina, a svaki na?in daje odre?eni uvid. Analiza u ovom izvještaju daje stati?ku analiza troškova. Optimalni utjecaj svake OIE tehnologije u energetskom miksu zemlje pak zahtjeva dinami?ki model troškova elektroenergetskog sustava koji bi uzeo u obzir kompleksnost samog sustava.

U ovom izvještaju se uspore?uju troškovi i performanse OIE tehnologija u odnosu na druge tehnologije, države i regije. Analiza se fokusira na trošak opreme, ukupne instalacijske troškove, LCOE (nivelizirani trošak elektri?ne energije). Što se ti?e životnog vijeka projekata tu su uzeti konzervativni podatci, koji reflektiraju ekonomsku realnost investitora koji traže što brži povrat investicije.

Ponderirani prosje?ni trošak kapitala (WACC)

Analiza u ovom izvještaju uzima WACC za projekt od 7,5% u OECD zemljama i Kini, gdje su troškovi posu?ivanja relativno niski i stabilna regulatorna i ekonomska politika smanjuje percipirani rizik za OIE projekte, te 10% za ostatak svijeta. Ovi procijenjeni troškovi uzimaju u obzir prosje?ne vrijednosti, ali realnost je da su troškovi zajma varijabilni izme?u pojedina?nih projekata i zemalja ovisno o mnogim faktora. To može poprili?no utjecati na prosje?an trošak kapitala i LCOE OIE projekata. To ozna?ava i važno politi?ko pitanje - u eri niskih troškova opreme za OIE, osiguravanje politi?kih i regulatornih uvjeta može minimizirati rizik za projekte što može biti efikasna na?in za smanjivanje LCOE. Glavni faktor koji odre?uje trošak kapitala je rizik pa projekt sa ve?im rizikom zahtjeva ve?i povrat novaca.

Projekte može razvijati i vlada i privatni sektor. Vlada u prosjeku može dobiti nižu kamatu jer je rizik uglavnom manji. Ali projekti koje razvijaju vlade su naj?eš?e skuplji od komercijalnih projekata koji se trude biti što jeftiniji. Dodatna komplikacija je da mali projekti od privatnih investitora ili društava mogu imati problema sa dobijanjem financiranja ili ako dobiju financiranje pla?aju višu kamatu.

Treba uzeti u obzir da je financijska struktura OIE projekata i trošak kapitala vrlo ovisan o vrsti tehnologije, zemlji, developeru i regiji. S obzirom na velike razlike u realnim podacima pokazuju da specifi?ni faktori projekata i priroda i iskustvo developera imaju veliki utjecaj na financijske troškove i povrat sredstava. To pokazuje da ?e biti potrebna iznimno velika koli?ina podataka da se dobije jasno razumijevanje razli?itih faktora rizika za financijske troškove.

Ipak u razvijenim zemljama samo 12-13% developera financijske ili ekonomske faktore uzima kao najve?u barijeru razvoja projekta. Ta situacija može biti prili?no druga?ija u zemljama u razvoju gdje je developerima vrlo teško do?i do financiranja ili postoji preveliki trošak za financiranje. Stoga se radi multi ili bilateralno posu?ivanje koje može biti klju?no za dobivanje komercijalnog financiranja. U Africi je WACC recimo 15-20% ukoliko ne postoje jake garancije što je puno više nego u OECD zemljama gdje je od 6-12%. Smanjivanje ovih troškova bi poboljšalo ekonomsku situaciju za takvu vrstu projekata u Africi.

Uplitanje javnog sektora i garancije mogu smanjiti onaj dio rizika za developere nad kojima oni nemaju kontrolu te poti?e privatni sektor da investira  na osnovu projektnih tehni?kih i ekonomskih vrlina. Rezultat toga je sve ve?a zainteresiranost za javno-privatna partnerstva s ciljem da se razvije javna politika i regulatorni okvir koji bi potaknuo bilateralni ili multiateralno pozajmljivanje ?ime bi se pove?ale investicije privatnog sektora u obnovljive izvore energije i klimatsko financiranje op?enito. Skupljanjem iskustva komercijalnih davatelja zajmova u financiranju OIE projekata u robusnim regulatornim i ekonomskim okvirima bi trebalo poboljšati pristup i uvjetima financiranja. To bi imalo vrlo važan utjecaj na razvoj OIE u zemljama u razvoju gdje postoji ogroman neiskorišteni potencijal ?ime bi se pokrila sve ve?a potražnja za elektri?nom energijom.

Idu?i tjedan možete o?ekivati drugi dio u kojem ?emo pisati o OIE proizvodnim troškovima u 2014. godini.

Tags:     tržište elektri?ne energije      svjetsi trendovi      irena      izvještaj      troškovi proizvodnje      obnovljivi izvori energije      trošak kapitala      projekt      financijska struktura
 
Komentari (1)
KAKO NAMJERAVATI KREDIT
1Srijeda, 19 Lipanj 2019 04:49
Maria Guadalupe
Pozdrav Prijatelji su Maria Guadalupe, ovdje sam kako bih informirao sve što sam doživio online kada sam tražio kredit. Izgubio sam mnogo novca tražeci zajam dok nisam upoznao VLADIMIRA FINANCIAL INVESTITORA. Tko mi je pomogao dobiti kredit od 60000 eura po kamatnoj stopi od 2%. Ako trebate kredit i ako ste ozbiljni, savjetujem vam da poslušate moj savjet i kontaktirate je putem e-pošte: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
za vaš zahtjev za kredit, hvala na slušanju

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?