Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Tre?i energetski paket - javna rasprava E-mail
Autor Edo Jerki?   
Ponedjeljak, 20 Prosinac 2010 00:09

U Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva je u organizaciji Hrvatskog ogranka Me?unarodnog vije?a za velike elektroenergetske sustave CIGRE, 16.prosinca 2010. godine održana stru?na rasprava na temu “Tre?i energetski paket-što je javni interes Republike Hrvatske“.

Skup je pozdravila Nataša Vujec, državna tajnica za energetiku, koja je obrazložila zna?aj implementacije energetskog zakonodavstva EU u doma?e zakonodavstvo kao preduvjeta ravnopravnog sudjelovanja na jedinstvenom europskom energetskom tržištu.

Ravnatelj Uprave za energetiku Darko Horvat je informirao o aktivnostima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva koje se odnose na postupke uskla?enja hrvatskog zakonodavstva. Informirao je prisutne i o izradi i recenziji Studije uskla?ivanja hrvatskog energetskog sektora i energetskog zakonodavstva s energetskom propisima Europske uniije.

U nastavku rada ovog stru?nog skupa su prezentirane studije koju su izradili konzorcij tvrtki EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša; Institut za elektroprivredu i energetiku i Odvjetni?ki ured Tilošanec. Prilog raspravi dao je i dr.sc. Goran Grani? ispred Energetskog instituta Hrvoje Požar koji je recenzirao Studiju.

Nakon toga je uslijedila rasprava. U raspravi je uzelo rije? 11 sudionika. Ispred stru?nog tima HEP-a ?lan uprave doc.dr.sc. Damir Pe?varac održao je prezentaciju „Primjena tre?eg energetskog paketa u Hrvatskoj elektroprivredi“.

Ova rasprava je dobrim dijelom zna?ajna i za primjenu obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, no pretvorila se ve?inom u raspravu o restrukturiranju HEP-a. Tokom rasprave su iznesena razna stajališta, od kojih bi neka mogla loše utjecati na daljnji razvoj Hrvatske energetike, pogotovo u smislu ostvarivanja tržišta i ispunjavanja ciljeva o stranim investicijama i udjelu obnovljivih izvora energije na tržištu.

Ipak, treba re?i da je u tom smislu studija Ekonerga, a posebno mišljenje EIHP koje je iznio dr.sc. Goran Grani? na tragu najbolje EU prakse u implementaciji što transparentnijeg i kvalitetnijeg tržišta elektri?ne energije. Takvo tržište kakvo je predloženo, s neovisnim operatorom prijenosnog i distribucijskog sustava bi pogodovalo dugoro?nim ciljevima kao što su pove?anje pouzdanosti i kvalitete elektri?ne energije, smanjenje cijena elektri?ne energije i posebno ostvarivanju energetske neovisnosti kroz održivu proizvodnju energije iz vlastitih izvora, a posebno obnovljivih izvora energije.

Prezentacije sa javne rasprave dostupne su na stranicama MINGORP-a.

Slijede?i skup je zakazan za 13. sije?nja u MINGORP.

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?