Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Srijeda, 13 Kolovoz 2014 17:03

Prošla je godina bila još jedna povijesna godina za fotonaponsku industriju koja je zabilježila 38,4 GW novih instalacija, ?ime su ukupno svjetski kapaciteti dosegli 138,9 GW. Nakon više od deset godina vode?e pozicije Europu je u 2013. godini prestigla Azija koja je ?inila ?ak 56% ukupnog svjetskog tržišta. Vode?e svjetsko tržište bila je Kina sa 11,8 GW novih kapaciteta, od kojih 500 MW nije priklju?eno na elektroenergetsku mrežu.

EPIA je objavila izvješ?e naziva "Global market outlook for photovoltaics 2014-2018" kojeg prenosimo u nekoliko ?lanaka. Prvi donosi podatke o dosadašnjem razvoju tržišta i detaljniji pregled europskog tržišta.

Krajem 2009. godine u svijetu je bilo postavljeno nešto više od 23 GW fotonaponskih sustava. Godinu dana kasnije taj je broj porastao na 40,3 GW, da bi u 2011. godini iznosio 70.5 GW. U 2012. godini dosegnuto je 100 GW, a takav rast nastavio se i u 2013. godini kada su ukupni kapaciteti dosegli 138,9 GW, što je dovoljno za proizvodnju najmanje 160 TWh elektri?ne energije godišnje, odnosno za pokrivanje potreba 45 milijuna ku?anstava. Tako?er, to je ekvivalent elektri?noj energiji proizvedenoj u 32 prosje?ne elektrane na ugljen.

Kada je rije? o ukupnim instaliranim kapacitetima Europa sa 81,5 GW i dalje drži vode?u poziciju, a slijede je azijske zemlje koje trenutno imaju instaliranih 40,6 GW, te S.A.D. sa 13,7 GW. Iako Europa trenutno ?ini 59% ukupnog fotonaponskog tržišta, važno je napomenuti da bilježi pad u odnosu na posljednje godine – u 2012. godini zauzimala je 70% tržišta, a u 2011. godini 75%.

Razvoj ukupnih svjetskih kapaciteta od 2000. do 2013. godine

Razvoj europskog fotonaponskog tržišta

Na europskom fotonaponskom tržištu u posljednjih su se nekoliko godina isticale Njema?ka, Španjolska i Italija. No, u 2013. godini Njema?ka i Italija, glavni pokreta?i tržišta, zabilježile su pad. Pad koji su u 2013. godini bilježile Belgija i Francuska nadokna?en je zna?ajnim rastom u Gr?koj i Rumunjskoj, premda bi, prema postoje?oj politi?koj situaciji i te zemlje mogle bilježiti pad u nadolaze?im godinama.

Nešto ve?i rast u odnosu na prijašnje godine zabilježilo je Ujedinjeno Kraljevstvo, ali i manja tržišta kao što su Švicarska, Nizozemska i Austrija.

Razvoj u Europi od 2000. do 2013. godine

Kada je rije? o ukupnim kapacitetima Njema?ka je i dalje u zna?ajnom vodstvu, a slijede je Italija, Španjolska i Francuska. Njema?ka je gotovo cijelo desetlje?e bilježila stalan rast, te unato? smanjenju u 2013. godini, predstavlja najrazvijenije europsko fotonaponsko tržište. Zemlje koje su nešto kasnije zapo?ele s razvojem, kao što su ?eška, Italija, Gr?ka i Belgija, brzo su dosegle zna?ajne kapacitete pa sada bilježe stagnaciju ili manji pad.

Francuska i UK još uvijek pokazuju zna?ajan potencijal, no razli?iti razvoj; tako je francusko tržište u 2013. godini bilježilo pad rasta, a UK je gotovo udvostru?ilo svoj godišnji rast. Tako je Ujedinjeno Kraljevstvo, uz Njema?ku, u 2013. godini postalo glavni pokreta? fotonaponskog tržišta.

Kapaciteti u Europi po stanovniku

Možemo zaklju?iti kako je sa rastom od 11 GW Europa zabilježila relativno lošu godinu, ponajviše zbog pada na dva velika tržišta, njema?kom i talijanskom. Uz to su klju?na tržišta, kao što su Francuska, Belgija i Danska, zabilježila manji rast od o?ekivanog. Druga su europska tržišta ostala stabilna sa rastom od oko 6 GW.Index ÄŤlanka
Pregled europskog i svjetskog fotonaponskog tržišta
Stranica 2
Stranica 3
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?