Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Petak, 26 Studeni 2010 01:08

Na konferenciji održanoj u Berlinu pod nazivom Grids 2010, bilo je rije?i o izgradnji takozvane supermreže, odnosno u?inkovitije i bolje elektroenergetske mreže koja ?e omogu?iti funkcionalnije energetsko tržište, poboljšati sigurnost dobave energijom, pove?ati energetsku u?inkovitost, pove?ati korištenje obnovljivih izvora energije, te pružiti potroša?ima niz prednosti korištenjem novih tehnologija i inteligentnijom upotrebom energije.

Ukoliko želi ostvariti zadane energetske ciljeve do 2020. godine Europska unija trebala bi u slijede?ih deset godina uložiti oko bilijun eura u poboljšanje iskorištavanja energije u regiji, ponajviše u razvoj elektroenergetske mreže.

O?ekuje se da bi energija vjetra mogla ?initi 20% ukupne potrošnje elektri?ne energije u Europskoj uniji do 2020. godine, te imati rast do 33% desetlje?e kasnije, pa ?ak i do 50 % do polovice stolje?a.

Predsjednik EWEA-e, Arthouros Zervos, na konferenciji je izjavio da su bolje elektroenergetske mreže klju?ne za u?inkovitije iskorištavanje velikog europskog vjetropotencijala, te za omogu?avanje bržeg prijelaza na iskorištavanje obnovljivih izvora energije. Nadodao je kako danas imamo mogu?nost promijeniti na?in na koji elektroenergetska mreža djeluje, te da je pravi trenutak za izgradnju mreže koja ?e pokretati Europu u budu?im naraštajima. Moramo izgraditi suvremenu mrežu koja ?e se protezati cijelom Europom spajaju?i vjetroelektrane na moru i na kopnu sa potroša?ima, i koja ?e spajati sve europske zemlje i regije u jednu supermrežu, naglasio je Zervos.

EWEA je na konferenciji objavila izvješ?e pod nazivom „Powering Europe“, u kojem je istaknula infrastrukturu i tržište kao dvije glavne prepreke za pove?anje iskorištavanja energije vjetra u europskoj dobavi elektri?ne energije. Kako bi bila u mogu?nosti isporu?iti energiju vjetra na kopnu i na moru od mjesta gdje je prikupljena do mjesta potrošnje Europa mora proširiti i unaprijediti elektroenergetsku mrežu, te ponuditi pravednu i u?inkovitu konkurenciju unutar europskog tržišta elektri?nom energijom.

Ekonomske prednosti stvaranja jedinstvenog tržišta elektri?nom energijom i unaprije?enja elektroenergetske mreže su zna?ajne. Prema EWEA-i samo poboljšanje mreže smanjilo bi operativne troškove za 1.500 milijuna eura godišnje zbog pove?ane raspoloživosti kapaciteta, a izgradnjom 265 GW vjetroagregata do 2020. godine, kao što je i planirano, uštedjelo bi se 41, 7 milijardi eura godišnje.

U izvješ?u se navodi da ?e za budu?i europski elektroenergetski sustav biti potrebna i ve?a fleksibilnost no do sada, odnosno biti ?e potrebno uzeti u obzir promijenjive izvore energije kao što su energija vjetra ili solarna energija.

Tags:     Grids      EWEA      supergrid      supermreža      elektroenergetska mreža
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?