Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 12 OĹľujak 2014 21:35

Prije dvije godine su obnovljivi izvori energije imali udio od 14,1% u bruto potrošnji energije ?lanica EU, što je solidan rast u odnosu na 8,3% 2004. godine otkada se prate ovi rezultati.

Europska Unija ima cilj od 20% obnovljivih izvora energije u bruto potrošnji energije, pri ?emu se u obzir uzimaju pojedina?ni državni ciljevi, razli?ite po?etne to?ke svake države, potencijal obnovljivih izvora i ekonomska situacija u državama ?lanicama.


Slika 1: Udio OIE u energetskoj potrošnji pojedinih država uz prikazani cilj 2020

Najve?i rast od kada se prate podaci do 2012. godine su ostvareni u Švedskoj, Danskoj i Austriji, a sam rast je ostvaren u svim zemljama ?lanicama. U Švedskoj je tako ostvaren rast sa 38,7% 2004. do 51% 2012. godine, u Danskoj sa 14,5% na 26%, Austriji sa 22,7% na 32,1%, Gr?koj sa 7,2% na 15,1% i Italiji sa 5,7% na 13,5%.

Najve?i udio obnovljivih izvora energije u potrošnji energije su prije dvije godine imale Švedska sa udjelom od 51%, Latvija sa 35,8%, Finska sa 34,3% i Austrija sa 32,1% dok najniže udjele imaju Malta sa 1,4%, Luksemburg sa 3,1% i Velika Britanija sa 4,2%, te Nizozemska sa 4,5%. Estonija je 2011. godine postala prva ?lanica koja je postigla svoj cilj za 2020. godinu, dok su godinu kasnije te ciljeve postigle Bugarska, Estonija i Švedska (sa udjelom od 16%, 25% i 49%).

U tablici je prikazano kako u pojedinim državama raste udio obnovljivih izvora energije u postotcima, a više informacija o samoj statistici može se na?i ovdje.

Tags:     obnovljivi izvori enerigje      potrošnja energije      europska unija      eurostat
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?