Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 11 Studeni 2013 23:31

Me?unarodno udruženje za hidroelektrane (IHA), neprofitna organizacija za promociju hidroelektrana, je objavila podatke za svjetske investicije u hidroelektrane za 2012. godinu.

Svjetski pregled

Prema procjenama IHA-e tokom prošle godine je instalirano 27-30 GW hidroelektrana i 2-3 GW reverzibilnih hidroelektrana. Do ovog razvoja je ponajviše došlo zbog poticaja za obnovljive izvore energije, te regionalnih shema za razmjenu emisija uglji?nog-dioksida, kao recimo u Australiji i Kini. Prošla godina je bila i godina hidroloških ekstrema sa rekordnim proizvodnjama na velikim projektima kao što su Itaipu u Brazilu, ali i velikih suša na pojedinim lokacijama.

Zabilježeni su i slijede?i trendovi:

1.)    Hidroelektrane sudjeluju u regionalnoj suradnji i povezivanjima – pove?ana potražnja za sigurnoš?u opskrbe elektri?nom energijom i vodom poti?e razvoj na regionalnoj osnovi. Sve više se sura?uje izvan državnih granica na menadžmentu vode i razvoju elektroenergetskih sustava. Ovo se dodatno poti?e razvojem prekograni?nih prijenosnih mreža za sigurnost opskrbe pojedinih država.

2.)    Novi igra?i investiraju u hidroelektrane – sve više razli?itih investitora investiraju u nove regije, recimo Južna Koreja investira u Nepal, Pakistan i Filipine, a Kina i Indija investiraju u Afriku. Ovime se razvijaju regije koje nisu imale puno opcija za razvoj infrastrukture. Privatne investicije omogu?uju gradnju manjih projekata u kra?em vremenskom roku. Primjer toga je puštanje u pogon projekta hidroelektrane Djibloho u Ekvatorijalnoj Gvineji snage 120 MW. Projekt je izgra?en u ?etiri godine i pokriva 90%  potreba za elektri?nom energijom te države. Za daljnje poticanje stranih investicija planirani projekti moraju imati sigurne lokalne korisnike kako bi se smanjio rizik prodaje elektri?ne energije. Privatne investicije ipak predstavljaju i izazov za regionalni strateški razvoj jer treba implementirati socijalnu politiku i okolišnu politiku koja podržava razvoj infrastrukture.

3.)    Novi razvoj hidro tehnologija – razvoj hidro tehnologija je dodatno potaknuo istraživanja i poboljšanja u tom sektoru. To se posebno odnosi na implementaciju tehnologija na plimu i oseku, revezibilnih hidroelektrana i infrastrukture koja je povoljna za ribe. IHA procjenjuje da je na razini svijeta trenuta?no instalirano 516 MW elektrana koje koriste oceanske tehnologije i plimu i oseku. Projekata u razvoju ima barem 3 GW pri ?emu ih je još više u dugoro?nom razvoju. Isplativost ovakvih projekata se još istražuje, te se radi na poboljšanju tehnologije. Prošle godine je završen najve?i svjetski projekt na plimu i oseku 254 MW elektrana Sihwa u Južnoj Koreji, te je nakon 45 godina rada obnovljen projekt La Rance u Francuskoj snage 240 MW. Puno se investira i u reverzibilnu tehnologiju i to posebno u varijabilne pumpe, a sama tehnologija se razvija jer se o?ekuje da ?e služiti kao back up za obnovljive izvore energije kao što su vjetroelektrane i sun?ane elektrane. Ameri?ki Institut za istraživanje elektri?ne energije (EPRI) pak istražuje turbine za hidroelektrane koje se prijateljske za ribe, odnosno turbine koje minimalno ozlje?uju ribe koje prolaze kroz njih. To nije jedino takvo istraživanje u svijetu.

Pregled hidro energije po regijama:

Sjeverna i srednja Amerika

Sjeverna i srednja Amerika još uvijek imaju nerazvijeni potencijal hidroelektrana kao i potrebu za modernizacijom starih postrojenja. Osim toga se mora investirati i u prijenosnu mrežu, odnosno njenu infrastrukturu.

U prošloj godini je instalirano oko 2 GW hidroelektrana pri ?emu je instalirano oko 0,8 GW u Meksiku, 0,7 GW u Kanadi, 0,3 GW u Panami i 0,2 GW u Sjedinjenim Ameri?kim Državama.

Kanada je tre?i najve?i svjetski proizvo?a? elektri?ne energije iz hidroelektrana sa nekih 75 GW instalirane snage, a prošle godine su u pogon ušle hidroelektrane: Wuskwatim snage 200 MW, unapre?enje hidroelektrane Shipshaw snage 225 MW i projekt Eastmain-1 snage 768 MW. U pripremi odnosno gradnji su projekti Muskrat Falls snage 825 MW, Romaine-2 snage 640 MW, Keeyask 695 MW, Mica-5&6 snage 500 MW i Romaine-1 snage 270 MW. Svi ovi projekti ?e biti dovršeni izme?u 2013. i 2017. Osim toga se snaga pove?ava unaprije?enjem postoje?ih projekata kao što se recimo radi na projektu Lower Mattagarni ?ija ?e se snaga pove?ati za 440 MW bez gradnje nove brane.

U srednjoj Americi se razvija projekt La Yesca snage 750 MW u Meksiku i projekt Reventazion u Costa Rici snage 305,5 MW. Costa Rica je krenula u razvoj još pet projekata, Dominikanska Republika radi na rehabilitaciji dva projekta, a Panama planira ?ak 30 novih hidroelektrana ukupne snage 720 MW. Osim toga Costa Rica, Salvador, Gvatemala, Honduras, Nikaragva i Panama rade na interkonekciji kroz jednosmjerni 230 kV prijenosni dalekovod sa 15 transformatorskih stanica. Ve?i dio je ve? izgra?en, a još se manji dio gradi.

U Sjedinjenim Ameri?kim Državama se od poe?tka ove godine promi?e rast mini hidroelektrana i proto?nih hidroelektrana kroz jednostavnije isho?enje dozvola. Tako?er je produžen PTC poticaj za obnovljive izvore energije, a 29 saveznih država ima RPS (standardni portfelj za obnovljive izvore energije) kojim se regulira koliko elektri?ne energije mora biti proizvedeno iz obnovljivih izvora energije, te uvesti poticaje za iste. Glavni izazov za najve?e operatere hidroelektrana je starost postrojenja pri ?emu je za US Army Corps of Engineers prosje?na starost postrojenja 47 godina, dok je od US Buareau of Reclamation starost postrojenja 51 godina. Oni moraju prodavati elektri?nu energiju po garantiranoj niskoj cijeni, te je stoga teško financirati nadogradnju projekata. Prošle godine su u SAD-u obnovljene slijede?e hidroelektrane: 518 MW Garrison, 199 MW Folsom Dam, 428 MW Hungry Horse, 402 MW Dworshak, 1.077 MW Bonneville, 2.078 MW Hoover Dam, 980 MWQ McNary, 2.45 MW Chief Joseph i 810 MW Lower Granite. Zabrinutost zbog utjecaja na okoliš, ponajprije za nemogu?nosti migracije riba je dovela do uklanjanja nekih brana u SAD-u. Ukupno se razmatra uklanjanje 3 GW hidroelektrana ?ija je godišnja proizvodnja 7.800 GWh.

 Index ÄŤlanka
IHA-in izvještaj za hidroelektrane za 2013. godinu
#2
#3
Sve stranice
 
Komentari (2)
2Subota, 23 SijeÄŤanj 2021 08:51
Pohvala
Pozdrav svima vama želim koristiti ovaj medij da vam kažem o ovom opipljivom svjedo?enju. Zajam sam dobio 1. sije?nja 2021. preko gospo?e Vldimire Franke, dala mi je zajam od 65,000 eura i bio sam sretan. Ako vam je potreban zajam za vaše najbolje kamate, možete ga dobiti po kamatnoj stopi od 3%. Obratite se njezinoj tvrtki putem e-pošte: vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com
financijske usluge
1Petak, 13 Studeni 2020 13:17
Claudia Klein
Pozdrav, moje ime je Claudia Klein, ja sam Nijemica i pružam financijske usluge. Trebate li brzi, dugoro?ni ili kratkoro?ni zajam s relativno niskom kamatnom stopom od samo 3%? Utje?e li na vas teško?a gospodarstva? ili vam je banka ili druga financijska institucija odbila zajam? Nudimo sigurne kredite.
Za više informacija o ponudi zajma, pošaljite mi svoj zahtjev putem e-pošte: spotlightglobalservices@gmail.com ili WhatsApp: +4915758108767

* Tražite li sredstva za otplatu dugova?
* Tražite li financije za osnivanje vlastitog posla?
* Tražite li zajmove za izvo?enje velikih projekata?
* Trebate li zajam za manje od 24 sata?
* Trebate li brzi zajam za razne svrhe?

Ako je vaš odgovor da, mogu vam pomo?i.

* Mogu vam ponuditi zajam u iznosu do 15.000.000 eura.
* Možete odabrati izme?u 1 do 30 godina za otplatu.
* Možete birati izme?u mjese?nog i godišnjeg plana otplate.
* Fleksibilni uvjeti zajma.

Ako ste zainteresirani, javite mi se putem ove adrese e-pošte: | spotlightglobalservices@gmail.com | Ili WhatsApp: +4915758108767

Imate 100% jamstva da ?ete zajam dobiti na kraju ove posudbe.

Možete nas jednostavno provjeriti na našoj web stranici putem: || https://spotlightglobalfin.wixsite.com/financial ||

Strastveni smo pri ra?unanju financijske uklju?enosti. Naši zajmovi i investicijski proizvodi osmišljeni su tako da vam ponude prakti?nost i vrijednost.

Uz Spotlight Global Financial Services možete se oprostiti od sve svoje financijske krize i poteško?a jer smo certificirani, pouzdani, pouzdani, u?inkoviti, brzi i dinami?ni

Topli pozdravi
Claudia Klein

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?