Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Drugi broj info-letka projekta i-RESEV E-mail
Autor Iva Zelenko   
Petak, 06 Rujan 2013 13:40

Prošlog je mjeseca izdan i drugi broj info-letka o znanstveno-istraživa?kim aktivnostima na projektu "ICT - podržana integracija elektri?nih vozila u energetske sustave s visokim udjelom obnovljivih izvora energije" (i-RESEV).

i-Resev je trogodišnji istraživa?ki projekt zapo?et u sije?nju 2012. godine, koji je poduprt od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ). Osnovni cilj projekta je uspostaviti temelje za potpunu integraciju elektri?nih vozila u energetske sustave zasnovane na obnovljivim izvorima energije upotrebom informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT).

i-RESEV

U drugom broju info-letka predstavljen je razvoj projekta od rujna 2012. godine do danas, održane aktivnosti, postignuti rezultati, te popis vezanih publikacija. Najve?i naglasak stavljen je na me?unarodnu ljetnu školu, SDEWES Special Session and Summer School, koja je organizirana upravo na temu projekta, a koju ?e voditi sami ?lanovi projekta.

Me?unarodna ljetna škola trajati ?e od 17. do 22. rujna, a dio je konferencije 2013 International SDEWES Conference, sponzorirane od strane UNESCO-a, koja ?e se ovaj mjesec održati u Dubrovniku. U sklopu konferencije ?lanovi i-RESEV tima održati ?e predavanje pod nazivom Integrated Energy and Electric Vehicle Transport systems, dok me?unarodna škola u cilju ima pružiti edukativnu platformu i forum kroz koji ?e biti više rije?i o istraživanju i razvoju integracije elektri?nih vozila u budu?e energetske sustave. Škola uklju?uje predavanja i prakti?ne primjere modeliranja, dizajniranja i optimiranja elektri?nih vozila i vezane pametne elektroenergetske mreže, a studenti koji završe program biti ?e nagra?eni dodatnim ECTS bodovima. Detaljan program ljetne škole mogu?e je prona?i ovdje.

U prvom broju info-letka predstavljen je rad na strukturi i analizi toka snage elektri?nog vozila proširenog dometa (EREV) - Chevrolet Volt-a, dok je sada predstavljen daljnji rad na optimizaciji EREV kontrolnih varijabli, analizi podataka ciklusa vožnje, utjecaju elektrifikacije transportnog sustava na tok snage i integraciju obnovljivih izvora energije na energetski sustav dubrova?ke regije, te primjena modela u ?etiri faze na analizu kretanja osobnih vozila u Zagrebu.

Druga po redu i-RESEV radionica biti ?e održana na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, u Zagrebu, u prosincu 2013. godine, s ciljem pomoviranja dosadašnjih rezultata i postignu?a projekta. Radionica ?e okupiti predstavnike industrije, vlade i akademske zajednice, te sve zainteresirane u daljnji razvoj elektri?nih vozila i obnovljivih izvora energije.

U sije?nju 2014. godine o?ekuje se drugi sastanak Savjetodavnog odbora projekta na kojem ?e se raspravljati o rezultatima projekta i planovima za daljnju suradnju na istraživanjima u tre?oj godini projekta.

 

Izvor: http://powerlab.fsb.hr/iresev/

Tags:     i-RESEV      letak      FSB      elektri?na vozila      integracija elektri?nih vozila      ICT      me?unarodna ljetna škola      istraživanje      konferencija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?