Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Najbolji projekti obnovljivih izvora energije u 2012. - elektrane na biomasu E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 19 SijeÄŤanj 2013 23:51

Renewable Energy World je na svojim internet stranicama objavio svoj izbor dobitnika i drugoplasiranih projekata obnovljivih izvora energije koje su predstavili tokom Renewable Energy World Conference and Expo-a po?etkom prosinca. Nagrade su dodijeljene u pet kategorija odnosno tehnologija i to za solar, hidro, geotermalnu energiju, vjetar i bioenergiju. U zadnjem (petom) tjednu predstavljamo najbolje projekte biomase.

Najbolji projekt biomase: Elektrana Nacogdoches, u vlasništvu Souterhn Co. u op?ini Nacogdoches u Texasu, SAD-u

Elektrana Nacogdoches je velika elektrana na biomasu snage 100 MW, te je ujedno i najve?a u SAD-u. Sva elektri?na energija proizvedena u tom projektu se isporu?uje Austin Energyu kroz dvadesetogodišnji ugovor o otkupu elektri?ne energije. Austinov gradski odbor je odobrio projekt 2008., a u pogon je ušla 2012., te je koštala 2,3 milijarde dolara.

Cijelo postrojenje koristi samo jedan parni kotao te time ima najve?i pojedina?ni parni kotao koji koristi biomasu na svijetu. Elektrana je dodatno jedinstvena jer u potpunosti koristi drvo koje se ne može prodati, a koje se sastoji od ostataka šume iz okolnih podru?ja, ostataka drveta nakon procesuiranja istog, te ?istog otpada šume. Godišnje ?e za projekt biti potrebno oko 1 milijun tona goriva, a ono ?e se skupljati u radijusu od 75 milja od projekta.


Slika 1: Elektrana Nacogdoches

Tokom gradnje je izvor vode, rijeka Angelina presušila zbog ekstremne suše, te je tada procijenjeno da to nije pouzdan izvor vode, stoga je napravljen kanal dug 10 milja do obližnjeg jezera koje ima dovoljno vode.

Nacogdoches je imao bitan utjecaj na gradove u okolici. Tokom gradnje je potpisano više od 100 ugovora za pružanje usluga i održavanje, te i 25 ugovora o isporuci goriva. Osim toga, postrojenje je otvorilo više od 1.000 poslova tokom gradnje, što je stvarno puno s obzirom da se elektrana nalazi u gradu Saculu koji ima svega 200 stanovnika. Postrojenje je nakon gradnje zadržalo 40 radnika za stalno, a tokom 20 godina ?e preko poreza u lokalnu zajednicu dati oko 58 milijuna dolara.

Drugi najbolji bioenergetski projekt: Nocton Fen Farm, razvijen od Cummins Power Generationa u Velikoj Britaniji

Bardney, Lincolshire u Velikoj Britaniji se smatra slikovitim prikazom Britanskog sela. Kada su developeri predložili gradnju anaerobnog digestora postrojenja na brdima Bardney u 2010., bilo je mnogo zabrinutosti. Sada nakon dvije godine nitko na prvi pogled ne bi ni znao da je postrojenje u pogonu.

Projekt je djelomi?no financiran od strane vlade, snaga mu je 2 MW, a sagra?en je kao dio energetskog centra u Bardneyu. Anaerobni digestor proizvodi toplinu i elektri?nu energiju iz otpada od lokalnih postrojenja, uklju?uju?i životinjski otpad i otpad iz žitarica, otpad iz pivovara i drugih miješanih materijala.

Proces digestacije koristi te materijale za proizvodnju bioplina koji se ponajviše sastoji od metana i uglji?nog-dioksida, a koji se onda pretvaraju u elektri?nu energiju i toplinu. Višak elektri?ne energije se isporu?uje nazad u elektroenergetsku mrežu, a višak otpada ?e se koristi lokalno kao gnojivo.

Kako bi se smanjila zabrinutost u vezi utjecaja na okoliš i izgleda samog postrojenja, postrojenje je izgra?eno u udubini koja je iskopana, te se iskopani dio zemlje iskoristio za izgradnju posebnog „zida“ oko cijele lokacije, ?ime je vizualni utjecaj postrojenja smanjen na najmanju mogu?u mjeru. Cijela udubina gdje je postrojenje je sada nekih pet metara ispod razine mora, a sam „zid“ od iskopanog materijala je dodatno obra?en kako bi što više izgledao kao kontura okoliša.

Projekt je tako?er izgra?en na na?in da minimalno utje?e na lokalno stanovništvo, te je od najbliže ku?e udaljen više od 1 kilometar.

Tags:     biomasa      renewable energy world      elektrana nacogdoches      bioenergetika      nocton fen farm      velika britanija      texas      sad
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?