Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Energetska neovisnost - otoci #1 - Stranica 2 E-mail
Autor Iva Zelenko   
Petak, 28 Rujan 2012 22:12

El Hierro

Španjolski otok El Hierro još je jedan primjer energetski neovisnog otoka; površina od 276 km2 ?ini ga najmanjim otokom u kanarskom arhipelagu, a ima oko 10.000 stanovnika. 1997. godine oto?ke vlasti donijele su “Plan održivog razvoja” prema kojem su se odlu?ile na razvoj projekta koji bi ovaj otok u?inio u potpunosti energetski neovisnim. Projekt se, uz konzorcij kojeg ?ini sedam partnera, odvija u nekoliko faza, a tijekom prve faze cilj je zadovoljiti oko 70 do 80% potražnje za elektri?nom energijom iz obnovljivih izvora energije; 2009. godine zabilježena je ukupna potrošnja od 41.530 MWh elektri?ne energije. Prva faza radova uklju?uje izgradnju reverzibilne hidroelektrane, snage 11,3 MW, i vjetroelektrane koju ?e ?initi 5 vjetroagregata ukupne snage 11,5 MW. Ukupna godišnja proizvodnja iz dvije navedene elektrane iznositi ?e 31.190 MWh. Nakon toga slijedi izgradnja sun?eve toplinske elektrane i fotonaponske elektrane.

El Hierro

Završetkom izgradnje svih sustava o?ekuje se tre?a faza potpunog prelaska na obnovljive izvore energije, koja uklju?uje rješavanje problematike transporta i postepenog prelaska s fosilnih goriva na ?ista, zelena goriva.

Kroz cijeli niz edukativnih radionica i kampanja cilj je uklju?iti i lokalno stanovništvo koje ?e mo?i imati suvlasni?ku udio u hidroelektrani i vjetroelektrani, dok ?e odre?eni udio vladinog vlasništva biti podijeljen na manje cjeline koje ?e mo?i otkupiti male i srednje velike tvrtke i pojedinci.

Hrvatski otoci

U hrvatskom arhipelagu nalazi se 1.244 otoka, koji su geografski podijeljeni na 78 otoka, 525 oto?i?a i 641 hridi. Njihova ukupna površina iznosi 3.259 km2, a samo je 66 otoka naseljeno, od ?ega je 50 otoka naseljeno tijekom cijele godine, dok su ostali naseljeni samo u turisti?koj sezoni. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine na otocima živi 124.870 stanovnika.

Energetika na otocima uglavnom je vrlo slabo razvijena, te je upravo zbog toga prepoznata kao važna infrastrukturalna komponenta razvitka. Održivi razvitak otoka namjerava se urediti kroz poseban državni energetski program pod nazivom Energetika otoka –CROTOK, koji ?e uklju?ivati gotovo sve Nacionalne energetske programe i planiranje energetike na županijskoj razini. Državni program razvoja energetike na otocima pokrenut je 2000. godine s ciljem energetskog razvitka otoka, pove?anja eneregtske u?inkovitosti, upotrebe obnovljivih izvora energije i unaprije?enja gospodarenja energijom na otocima. Programom se namjerava poduzeti nekoliko klju?nih koraka, a to su: izrada strategije energetskog razvitka na otocima, razvoj institucionalnog okvira, razvoj energetike na otocima Primorsko-goranske županije, razvoj energetike na otocima Splitsko-dalmatinske županije, razvoj energetike na otocima Dubrova?ko-neretvanske županije, razvoj energetike na otocima Zadarske županije, te razvoj energetike na otocima Šibensko-kninske županije. Me?utim, unato? planovima do danas nije puno toga napravljeno.

nastavlja se...

Tags:     Energetska neovisnost      energetska u?inkovitost      otoci      energetika na otocima      Samso      El Hierro


Index ÄŤlanka
Energetska neovisnost - otoci #1
Stranica 2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?