Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 22 Srpanj 2012 12:22

Zaklju?ak

Rekordni rast tržišta fotonaponskih sustava u 2011. u Europi i svijetu je postignut pomo?u nekoliko faktora, a ti su:

  • OIE i dalje dokazuje da spada u glavne izvore energije i da je bitan faktor u dostizanju energetskih, okolišnih i ekonomskih ciljeva
  • neke države (pogotovo Italija i Njema?ka) su poja?ale svoj fokus na OIE nakon katastrofe u Fukushimi, zbog ?ega su promijenili politiku koja je pomaknula tržište u pravom smjeru
  • FN moduli su imali dodatni pad cijene zbog ?ega im se pove?ala atraktivnost kod investotira, te se time i ubrzao razvoj tehnologije ?ime postaje kompetitivnija konvencionalnim izvorima energije
  • u nekim državama su pitanja o budu?nosti shema za poticanje proizveli u?inak ogromnog rasta i onda totalnog kraha cijelog sustava poticaja, a samim time i koli?ine instalirane snage fotonaponskih sustava

 

Europa je i dalje svjetski predvodnik u rastu FN tržišta, sa udjelom od 75% u novoinstaliranoj snazi u 2011., te 75% u ukupno instaliranoj snazi na svjetskoj razini. Ipak tržišta izvan Europe se polako bude te se o?ekuje da ?e balans uskoro prije?i na njihovu stranu. To je posebice važno jer samo tržište nije održivo ako dvije države (Njema?ka i Italija) drže 60% svjetskog tržišta. Ova tržišta ?e ostati važna (pogotovo u pokazivanju kako poticaji države mogu uvjetovati skladan rast), ali druge države ?e morati pove?ati svoj udio, kako bi se ovakav rast nastavio. Daljnji razvoj FN-a ?e se mo?i posti?i jedino preko pametnih poticaja koji idu dalje od feed-in-tarifa i pogotovo smanjenjem administrativnih barijera.

Sa adekvatnim poticajima, balansiranim razvojem tržištima i daljnjim inovacijama iz industrijskog sektora, potencijalno najperspektivniji izvor elektri?ne energije na svijetu bi mogao nastaviti svoj rast kroz kratkoro?no, srednjero?no i dugoro?no radzoblje.

Samu studiju u cijelosti možete pro?itati ovdje.

Tags:     epia      tržište      fotonaponske ?elije      njema?ka      italija      fotonapon      analiza


Index ÄŤlanka
EPIA objavila svjetski pogled na tržište fotonaponskih ?elija do 2016.
#2
#3
#4
#5
Sve stranice
 
Komentari (2)
solar
2Utorak, 31 Srpanj 2012 12:18
LeoJerkic
Nazalost za Makedoniju nije bilo sluzbenih podataka od strane EPIA-e, kao ni za Hrvatsku.
solar energija
1Utorak, 31 Srpanj 2012 12:15
bobi
Dali mozda se zna koliki procenat ima Macedonija u proizvodnji eko el,energije od PV sistema

Pozdrav

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?