Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 22 Srpanj 2012 12:22

Usporedba FN potencijala i stvarnog tržišta EU

EPIA je 2009. izdala studiju u kojoj je pretpostavila tri osnovna scenarija razvoja za FN, koja predstavljaju pravi potencijal te tehnologije.

Osnovni scenarij predvi?a 4% FN-a u elektri?noj potrošnji Europe u 2020., što je otprilike 130 GW ukupne snage FN-a do 2020.

 

Slika 4: Procjena razvoja tržišta do 2016. po scenarijima

Napredni scenarij pak predstavlja 6% potreba za elektri?nom energijom iz FN-a, i to je nekakav maksimum koji se o?ekuje ako ne bude velikih promjena u energetskoj infrastrukturi Europe do 2020. Tih 6% bi zna?ilo oko 200 GW potrebne instalirane snage do 2020. godine.

Tre?i scenarij pod nazivom Promjena paradigme predvi?a da FN pokriva 12% potreba za elektri?nom energijom do 2020., što je otprilike 390 GW, a uklju?uje velike promjene u samoj elektroenergetskoj mreži Europe.

Na tablici ispod je prikazan potencijal svake zemlje do 2020., te je za svaku izabran scenarij s obzirom na dosadašnji razvoj tržišta, te potencijal tržišta u budu?nosti. Iz tih podataka je izvu?en predvi?eni godišnji rast do 2020., te je taj podatak uspore?en sa veli?inom tržišta prošle godine. U plavoj boji su države koje su imale rast manji od o?ekivanog, a crvene su države koje su nadmašile o?ekivanja. Ukupno gledano EU tržište je odgovaraju?e veli?ine, ali sam rezultat nije balansiran na održivi na?in.

Tablica 1: Pregled Europskih tržišta i procjena do 2020.

EPIA je tako?er usporedila realne instalacije sa državnim akcijskim planovima za OIE, te je došla do zaklju?ka da je potencijal barem duplo ve?i od planova država. Potencijal je barem 200 GW, a državni akcijski planovi do 2020. predvi?aju ukupnu instaliranu snagu od 84,4 GW.

Svjetsko tržište u 2011. i predvi?anja do 2016.

Europa je godinama dominirala svjetskim FN tržištem, ali ostatak svijeta ima najve?i potencijal za rast. Najbrži rast u budu?nosti se o?ekuje u Kini i Indiji, a pratiti bi je trebala JI Azija, Latinska Amerika, Bliski Istok i Sjeverna Afrika. FN potencijal država u pojasu sunca – gdje se FN ve? sada može uspore?ivati sa proizvodnjom iz diesel generatora za vršnu proizvodnju bez financijske podrške – može varirati od 60 do 250 GW do 2020., i od 260 do 1.100 GW do 2030.

Tokom 2011. je u ostatku svijeta (bez Europe) postavljeno 7,7 GW FN-a, što je puno više od 3 GW tokom 2010. Kina je bila prva sa 2,2 GW, drugi je bio SAD sa 1,9 GW, a Japan tre?i sa 1,3 GW. O?ekuje se daljnji rast tih država. Australija je imala veliki rast prošle godine, ali je daljnji upitan zbog politike. Kanada raste sporije od predvi?anja dok Indijsko tržište kona?no kre?e, a imalo je instalirano 300 MW u 2011. Gledaju?i ukupnu instaliranu snagu predvodnik je Japan, ispred SAD-a, Kine i Australije, te se može re?i da izvan Europe nema država sa ogromnim rastom (osim Australije) tako da FN na tim tržištima može samo rasti, što je dobar znak.

Na po?etku 2012., Njema?ka i Italija su imale više od 50% instalirane snage FN-a, dok su u top 10 ipak ?etiri zemlje izvan Europe i to one ve? navedene.

Pri pogledu na daljnji razvoj tržišta do 2016., fotonapon se nalazi na raskrižju. U 2011. je instalirano skoro 30 GW, te kada se gleda pesimisti?ni Umjereni scenarij razvoj ove godine ostatak svijeta ne?e mo?i pokriti usporavanje Europskog tržišta, te ?e sama perspektiva izgledati negativno.

S druge strane postoji mogu?nost razvoja otvorenih tržišta koja bi mogla apsorbirati višak FN sustava, a to bi se moglo dogoditi zbog puno ve?e proizvonje FN-a (godišnje nekih 50 GW) nego što je trenutna potražnja, zbog ?ega cijene sustava još uvijek ubrzano padaju. Time bi se mogla brže razviti tržišta koja nemaju nikakvu regulaciju. Ipak, to ?e ponovno najviše ovisiti o evoluciji tržišta u Europi te mogu?nosti politi?ara da održe uvjete tržišta na prihvatljivoj veli?ini. U scenariju vo?enom poticajima Europsko tržište bi se trebalo stabilizirati na nekih 20-25 GW godišnje, uz razvoj tržišta izvan Europe. Po tome bi u 2016. svjetsko tržište bilo 75 GW, od ?ega bi dvije tre?ine bilo izvan Europe.

Prema Umjerenom scenariju ukupnih 100 GW FN sustava ?e biti dostignuto do 2012. ili 2013., a prema scenariju vo?enom poticajima bi do 2016. moglo biti instalirano ?ak 350 GW FN-a. Pregled po godinama možete vidjeti na slici ispod.

Slika 5: Razvoj svjetskog tržšta po regijama prema scenarijima

Pri pregledu po najve?im tržištima ostatka svijeta o?ekuje se da ?e Australija nastaviti rasti kao i ove godine (ca. 800 MW godišnje), osim ako se kona?no ne donese politi?ka odluka o razvoju feed-in-tarife za cijelu državu, te bi onda to moglo narasti i na 2.000 MW godišnje. Kanada je 2011. instalirala 364 MW što je bio rast od ?ak 340%, ali ga je uglavnom vodio Ontario zbog svoje feed-in-tarife. Ontario ?e vjerojatno sniziti svoju tarifu, no druge države uvode svoju te se o?ekuje da ?e ukupna snaga do 2016. sko?iti do nekih 3-4 GW. U Kini je prošle godine krenulo ubrzano razvijanje tržišta koje je dodatno poja?ano nedavnom najavom pove?anja ciljeva te se o?ekuje da bi tržište moglo sko?iti i na 10 GW godišnje. Jedino je pitanje da li ?e tržište biti dostupno me?unarodnim developerima i proizvo?a?ima. U Indiji je u igri više programa za razvoj solara te unato? sporom tržištu prošle godine, o?ekuje se ubrzani rast u budu?nosti koji bi mogao do?i i do 5 GW godišnje u 2016. Japan je nedavno uveo novu feed-in-tarifu te se o?ekuje da bi godišnje tržište trebalo pro?i 2 GW ove godine, te narasti do 3-3,5 GW do 2016. U SAD-u se FN razvija ubrzano u par saveznih država i to ponajviše Kaliforniji, New Jerseyu, Arizoni, Novom Meksiku, Coloradu i New Yorku. Prema svim procjenama bi im tržište trebalo sko?iti na nekih 3 GW u 2012., te bi moglo pre?i 10 GW godišnje u 2016.Index ÄŤlanka
EPIA objavila svjetski pogled na tržište fotonaponskih ?elija do 2016.
#2
#3
#4
#5
Sve stranice
 
Komentari (2)
solar
2Utorak, 31 Srpanj 2012 12:18
LeoJerkic
Nazalost za Makedoniju nije bilo sluzbenih podataka od strane EPIA-e, kao ni za Hrvatsku.
solar energija
1Utorak, 31 Srpanj 2012 12:15
bobi
Dali mozda se zna koliki procenat ima Macedonija u proizvodnji eko el,energije od PV sistema

Pozdrav

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?