Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Studija pokazala da u Njema?koj treba pove?ati broj reverzibilnih hidroelektrana E-mail
Svijet
Autor Leo Jerki?   
Petak, 20 Veljača 2015 10:32

Njema?ka trenuta?no ima oko 7 GW reverzibilnih hidroelektrana, a studija koju je naru?io Voith Hydro je ukazala da u saveznim dravama Thuringia i Baden-Wrttemberg postoji potencijal za izgradnju ?ak 24 GW dodatnih reverzibilnih hidroelektrana.

Više...
 
E-mail
Svijet
Autor Leo Jerki?   
Četvrtak, 19 Veljača 2015 21:42

Jedan od vode?ih Njema?kih instituta Agora je tokom prole godine napravio studiju o negativnim cijenama elektri?ne energije koje su se prema pretpostavkama po?ele doga?ati u toj dravi zbog velike penetracije obnovljivih izvora energije u elektroenergetsku mreu, a time i na trite elektri?ne energije.

Više...
 
E-mail
Svijet
Autor Leo Jerki?   
Četvrtak, 19 Veljača 2015 21:37

Iako je teko raspravljati o geotermalnoj industriji na godinjoj razini ?ini se da ?e ove godine do?i do zna?ajnog razvoja iste.

Više...
 
E-mail
Hrvatska i regija
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 18 Veljača 2015 09:57

Hrvatski operator trita energije je objavio najnoviji popis povlatenih proizvo?a?a s kojima ima potpisan ugovor o otkupu elektri?ne energije, ?ime je nastavljena prakti?ki tjedna obnova podataka. Prema najnovijem popisu ih je sada sedamnaest vie odnosno ukupno 1.103 njih u pogonu koje proizvode elektri?nu energiju iz obnovljivih izvora energije, a ukupna snaga im je 413.360,83 kW. To je oko 250 kW vie nego prije tjedan dana.

Više...
 
E-mail
Aktualno
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 17 Veljača 2015 16:59

U sklopu svojih izvjetaja o budu?nosti obnovljivih izvora energije u svijeta IRENA (Me?unarodna agencija za obnovljive izvore energije) je po?ela objavljivati pregled i potencijal trita po dravama do 2030. godine.

Više...
 
E-mail
Svijet
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 16 Veljača 2015 22:06

Nova studija IREC-a se fokusira na promjenu uloga potroa?a, elektroprivreda i regulatora unutar regulatornog okvira za proizvodnju elektri?ne energije.

Više...
 
<< Početak < « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » > Kraj >>

Stranica 11 od 161

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?