Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 26 OĹľujak 2010 22:38

Ideja novo formirane supermreže koja djelotvorno kanalizira sve ve?e koli?ine energije vjetra sa objekata na priobalju i obali prema neoptere?enim tržištima Europe, dobila je polet prošli tjedan od EU Povjerenika za Energiju, Günthera Oettingera.

U raspoloženom govoru kojeg je dao na konferenciju u Brusselu, Oettinger je rekao da je uvjeren da je bolje integrirano tržište jedini na?in kojim Europa može dosti?i svoje sveobuhvatne politi?ke ciljeve.

„Nikada ne?emo mo?i dosti?i naše ambiciozne ciljeve za energetsku efikasnost ili emisije stakleni?kih plinova bez da skroz iskoristimo prilike koje nude velika i integrirana tržišta“ izjavio je Oettinger. „Isto tako, ne bi bili u stanju požnjeti pune prednosti liberaliziranog tržišta, ako bi konkurencija nastala samo unutar nacionalnih granica.“

Rekao je da se tržišna integracija može dogoditi samo ako EU bude dobro povezana i da se postoje?e prepreke tržišnim igra?ima uklone.

Opisuju?i ovaj zadatak kao veliki izazov, rekao je da je vitalno važno da se Europa brani od rizika da vertikalno integrirane kompanije ne investiraju u svoje mreže ili u interkonekcije sa drugim sustavima.

Vode?e tvrtke u obnovljivim izvorima izrazile su entuzijazam za pan-Europsku mrežu u Brusselu 23. ožujka na pokretanju „Prijatelji supermreže“, grupe Europskih kompanija koje ?e imati klju?nu ulogu u dizajniranju i gra?enju tehnologije i fizi?ke opreme koja bi se koristila za proširenu i nadogra?enu mrežu. Ovo bi trebalo osigurati glatki i efikasni lanac opsrkbljivanja – još jedan faktor koji je citiran kao klju?an prema govoru Oettingera.

„Potreban nam je Europski mehanizam koji ?e nam dopustiti da proizvodimo energiju na najefikasniji na?in i možemo biti sigurni da vrijedna snaga vjetra nije zapela na granici, ili još gore nikad proizvedena, zato što nismo predvidjeli vodove koji bi je prenosili.“

Kao rezultat, Oettinger je podsjetio publiku, osnovat ?e se Europska Agencija za Kooperaciju Energetskih Regulatora koja ure?uje mnoge izazove regulacije EU energetskog tržišta.

Dok kaže da je cilj jedinstvenog Europskog tržišta sada u dometu, dodao je da tržišta trebaju biti uvjerena u prednosti integracije.

„Da bi to postigli, Europska komisija je zapo?ela jedan projekt dizajniranja tržišta sa pogledom da se ostvari mapa potpuno integriranog pan-Europskog tržišta do 2015.“

Oettinger je rekao da ?e Europski „2020“ ciljevi uskoro izazvati mreže da prenose velike iznose priobalne snage vjetra. Mreže ?e tako?er dopustiti kupcima da proizvode svoju vlastitu energiju, tako da ?e mreža postati središte cijelog elektri?nog sustava.

„Ovaj novi sustav ?e poticati energestku efikasnost, i posti?i integraciju distribuirane i obnovljive generacije, a u isto vrijeme omogu?iti ve?u prisutnost potroša?a na tržištu.“

Ali ipak je upozorio da ?e u idu?ih 20 godina trebati potrošiti procijenjenih nekoliko 100 milijardi Eura na ostarjelu EU elektri?nu mrežu i da ?e možda biti potrebno državno financiranje i poticaji za taj pothvat.

Rekao je da komisija prou?ava na?ine da pove?a koordinaciju regulatora i kooperaciju prekograni?nih kapaciteta, a kasnije ove godine ?e predstaviti ideje da se harmoniziraju pravila investiranja u EU kako bi privukli privatno financiranje u sektor.

„Naši politi?ki izbori sada ?e imati dugoro?ne implikacije na naše nisko-uglji?ne, visoko efikasne energetske sustave do 2050.“, rekao je, dodaju?i da bi pravo integrirano, pan-Europsko tržište elektri?ne energije bilo prijeko potrebno za kompetitivnu, sigurnu i održivu dobavu energije.

EWEA vjeruje da je rastu?i poilti?ki pokret za budu?u visoko-efikasnu supermrežu dobio svježi momenat sa Oettignerovim komentarima.

Kao organizacija koja je dugo lobirala za nadogra?enu i proširenu mrežu, kao i za pravo funckioniraju?e tržište elektri?ne energije EWEA misli da su Oettingerovi komentari bili u pravo vrijeme i osvježavaju?e iskreni. Dobar po?etak za novog povjerenika!

U stvari,  podtekst njegovom govoru mogao je biti: unato? nekim preprekama, jasno je što Europa mora u?init. EWEA se svim srcem slaže.

Izvor: www.ewea.org

Tags:     supermreža ewea
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?