Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Obnovljivi izvori energije bi mogli pokriti 60% potreba za elektri?nom energijom Europske Unije do 2030. E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 25 VeljaÄŤa 2015 13:33

Studija koju je izradio DNV GL za Europsku komisiju tvrdi da je 60% integracija obnovljivih izvora energije u Europsku prijenosnu mrežu isplativa do 2030. godine uz odgovaraju?u regulatornu i infrastrukturnu potporu.

Studija koju je ovaj tjedan objavio DNV GL, a koja prou?ava potencijalni utjecaj obnovljivih izvora energije na lokalne i regionalne prijenosne mreže u Europi, tvrdi da bi se današnji izazovi ve?e integracije mogli izbje?i uz pomo? ve?eg broja tehni?kih i regulatornih mjera.

DNV GL je studiju Integracija obnovljivih izvora energije unutar Europe izradio uz pomo? Imperial College London i NERA Economic Consulting, a ona se vrlo pozitivno izjašnjava za ve?u integraciju varijabilnih obnovljivih izvora energije kao što su solarne elektrane ili vjetroelektrane, te naglašava bolju infrastrukturu na kontinentu za postizanje tog cilja.

Jedan od glavnih na?ina kojima bi se to moglo posti?i je korištenje tehnologija pametnih mreža ?ime bi se smanjila potreba za ekspanzijom samih mreža. Prema studiji najbolji na?in integracije velike koli?ine solara i vjetra je balansirana geografska distribucija što bi zna?ilo i izgradnju na lokacijama koje nisu optimalne što se ti?e resursa, ali jesu bliže centrima sa maksimalnom potražnjom.

Osim tehni?kih mjera, moraju se razviti i tržišni instrumenti koji ?e potaknuti paralelnu ekspanziju obnovljive proizvodnje i mrežne infrastrukture, ?ime bi se promovirala balansirana i decentralizirana proizvodnja, te potaknuo razvoj inovativnih tehnologija.

Izvor: www.pv-magazine.com

Tags:     obnovljivi izvori energije      europska unija      potreba      elektri?na energija      prijenosna mreža
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?