Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Studija pokazala da u Njema?koj treba pove?ati broj reverzibilnih hidroelektrana E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 20 VeljaÄŤa 2015 10:32

Njema?ka trenuta?no ima oko 7 GW reverzibilnih hidroelektrana, a studija koju je naru?io Voith Hydro je ukazala da u saveznim državama Thuringia i Baden-Württemberg postoji potencijal za izgradnju ?ak 24 GW dodatnih reverzibilnih hidroelektrana.

Studija je pokazala da reverzibilne hidroelektrane mogu biti idealna rezerva za ve?u integraciju varijabilnih izvora obnovljive izvore (posebno solarnih elektrana i vjetroelektrana) u elektroenergetsku mrežu do 2030. godine.

Predstavnici Njema?kog parlamenta i federalne vlasti su ekstenzivno obilazili Voithovo postrojenje u listopadu prošle godine kako bi dobili više informacija o tehnologiji reverzibilnih hidroelektrana. Tokom posjeta se raspravljalo o energetskoj tranziciji u Njema?koj i Euopi i kako bi se u nju mogle uklopiti reverzibilne hidroelektrane sa svojom mogu?noš?u spremanja energije.

Regija Swabian Jura gdje se nalazi veliki potencijal za takve elektrane je ome?ena sa Dunavom na jugoistoku i gornjim Neckarom na sjeverozapadu. U samoj studiji su reverzibile hidroelektrane prou?avane u dva scenarija - jedan za 2030. sa udjelom OIE od 60% i drugi za 2050. sa udjelom OIE od 80%. Samo istraživanje je napravila Tehni?ka visoka škola Rheinisch-Westfälische koja je dio Sveu?ilišta Aachen. U njoj su navedene prednosti korištenja reverzibilnih hidroelektrana u kombinaciji sa drugim OIE, a koje uklju?uju važne sistemske usluge, pogotovo za kontrolu rezervi, ali i osiguranje iznosa i kvalitete proizvedene elektri?ne energije. Osim toga su one odli?ne za spremanje elektri?ne energije.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     njema?ka      reverzibilne hidroelektrana      studija      voith      sveu?ilište aachen
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?