Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Vlada Federacije BiH odobrila kredit EIB za hidroelektranu Vranduk E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 28 SijeÄŤanj 2015 13:28

Vlada Federacije BiH donijela je na 148. sjednici održanoj 12. sije?nja 2015. godine u Sarajevu, Odluku o prihva?anju zaduženja Federacije BiH u iznosu 37,5 miliona eura za izgradnju Hidroelektrane „Vranduk”. Odluka je donesena na osnovu Ugovora o financiranju izme?u Europske investicijske banke (EIB) i Bosne i Hercegovine.

Federacija BiH ?e sredstva, na kreditnom osnovu, prenijeti na JP Elektroprivreda BiH kao krajnjeg korisnika i dužnika po ovom kreditnom zaduženju. Kredit je s rokom otplate   25 godina i uz mogu?nost odgode pla?anja prve rate do šest godina. Donošenjem ove Odluke stvoreni su uslovi za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma izme?u BiH i FBiH, a potom i Podugovora izme?u FBiH i JP Elektroprivreda BiH.

U daljnoj proceduri, Odluka ?e biti dostavljena Parlamentu FBiH na usvajanje.

U toku je evaluacija kona?nih ponuda dostavljenih na Me?unarodni javni poziv JP Elektroprivreda BiH za izgradnju Hidroelektrane „Vranduk“, a koji se odnosi na izradu projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt), isporuku i montažu opreme, izvo?enje gra?evinskih radova, testiranje postrojenja i puštanje u pogon.

Projekat HE ¨Vranduk¨ se finansira iz vlastitih i kreditnih sredstava me?unarodnih finansijskih institucija – Evropske banke za obnovu i razvoj  i Europske investicione banke u iznosu 63,5 miliona eura od ?ega kredit EIB iznosi 37,5 miliona eura, a kredit EBRD iznosi 26 miliona eura.

 

Izvor: www.elektroprivreda.ba

Tags:     federacija      bosna i hercegovina      hidroelekrana      vranduk      financiranje      eib      ebrd
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?