Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

U Njema?koj predstavljena nova platforma za investicije u zelenu energiju E-mail
Autor Leo Jerki?   
Četvrtak, 30 Listopad 2014 14:22

U Njema?koj je nedavno predstavljena internet platforma za zelene investicije Green-X Money, ?iji je cilj povezati developere sa investitorima u sektoru obnovljivih izvora energije.

Cilj platforme Green-X Money je omogu?iti investicije u elektrane koje koriste obnovljive izvore enrgije. Sustav omogu?uje financiranje tvrtkama koje ele izgraditi vjetroelektrane, solarne elektrane i bioplinska postrojenja. Za investitore se radi o jednostavnom fleksibilnom na?inu investiranja. Na primjer udio u starom Enercon E40 vjetraogregatu vra?a 4,41% tokom perioda od est godina. Vlasnik vjetroagregata planira skupiti 25.000 koji bi mu pomogli u financiranju nove vjetroelektrane.

Koliko je novac siguran?

Murat Sahin vodi prodaju i marketing u Green-X Moneyu a Torsten Blumenthal je odgovoran za strategiju i financiranje. Prema njima prodava? daje investitoru Wattpapier zadunicu kojom neovisno o sadanjim i budu?im uvjetima obe?ava da ?e investitoru isplatiti unaprijed dogovorene iznose. Cijeli sustv je sli?an tradicionalnom to se ti?e me?usobnih odnosa.

Rizik investicije se smanjuje na na?in da investitor sa Wattpapierom dobiva prava na budu?u proizvodnju elektri?ne energije elektrane. To zna?i da ako prodava? ne ispla?uje novac investitoru on moe i?i direktno opsrkbljiva?u koji otkupljuje elektri?nu energiju te time dobiti pla?anje direktno od opsrkbljiva?a.

Same investicije su vidljve na platformi, s tim da ne postoji prag investicije tako da i ako se proda samo mali udio investitorima oni ?e dobiti povrat novca na svoje udjele od prvog dana.

Svaki projekt smije na platformi prodavati udjele u projektu pod uvjetom da se radi o elektrani sa snagom ve?om od 50 kW, mora ispuniti regulirane standarde Wattpapiera i mora proizvoditi elektri?nu energiju konstantno. Osim toga prodava? daje izjavu o riziku u kojima se objavljuje da li projekt ima ugovoreno odravanje i servis, da li postoji garancija dostupnosti elektrane, te da li je napravljena procjena proizvodnje, i na koji na?in se prodaje elektri?na energija opsrkbljiva?ima. Ukoliko se ne ostvari proizvodnja odgovornost pada na prodava?a.

Tags:     njema?ka      green-x money      obnovljivi izvori energije      developeri      platforma      financiranje
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?