Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 26 Rujan 2014 11:26

Tokom UN-ovog sastanka na vrhu o klimatskim promjenama je AOSIS (Alijansa malih oto?nih država) koju predvodi mala oto?ka država Nauru predstavio izvještaj pod nazivom Tackling the Challenge of Climate Change (Suo?avanje sa izazovom klimatskih promjena).

Sam izvještaj je napravljen kao odgovor na poziv Glavnog tajnika Ujedinjenih Naroda Ban Ki-Moona koji je pozvao predvodnike svijeta da do?u na sastanak i da se obvežu za borbu protiv klimatskih promjena. AOSIS smatra da je put prema svjetskoj transformaciji prema društvu sa niskom emisijom uglji?nog-dioksida potreban za borbu protiv klimatskh promjena i da je dostižan uz odlu?nu politi?ku akciju sada.

Izvještaj poziva na akciju te prepoznaje razli?ite na?ine i modele kojima se ciljevi mogu posti?i s tim da cijeli proces treba dignuti na višu razinu i adaptirati u skladu sa okolnostima u svakoj pojedina?noj državi. Troškovno-efikasne tehnologije se implementiraju u cijelom svijetu, ali uz nedovoljnu brzinu i na nedovoljnoj razini. Emisija stakleni?kih plinova raste, te se sa svakom godinom pove?avaju budu?i troškovi i uništava bioraznolikost.

Emisija stakleni?kih plinova se mora smajiti kako temperature ne bi narasle preko 2 stupnjeva celzijusa u dogledno vrieme, a u isto vrijeme troškovi odga?anja akcije svake godine rastu te smanjuju mogu?nost postizanja tog cilja. Za smanjivanje emisija stakleni?kih plinova mora se pove?ati energetska efikasnost sustava i koristiti više obnovljivih izvora energije.

Sam izvještaj koji se sastoji od 38 stranica navodi koji su imperativi potrebni da se smanje emisije, te navodi akcije koje treba provesti da se ti ciljevi postignu. Navode se tehnologije koje treba koristiti za postizanje tih ciljeva, te na?in iskorištavanja istih. U obzir se uzimaju i ekomonija i potrebne financije za postizanje ciljeva uz adekvatnu politi?ku volju odnosno poticaje koje bi politi?ari morali uvesti. U aneksu izvještaja se navode i profili pojedinih država (Karibi, Kina, Njema?ka...), me?unarodne procjene te se predstavljaju nalasci drugih izvještaja koji procjenjuju što treba napraviti za borbu protiv klimatskih promjena.

Cijeli izvještaj u PDF formatu na engleskom jeziku može se pro?itati ovdje.

Tags:     ujedinjeni narodi      aosis      izvještaj      borba protiv klimatskih promjena      obnovljivi izvori energije      energetska efikasnost      nauru
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?