Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Japanci promoviraju drvene okvire za fotonaponske sustave E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 16 Rujan 2014 17:02

Japan je zbog ubrzanog razvoja svog solarnog fotonaponskog tržišta po?eo koristiti svoje lokalne resurse - šume - za izradu okvira za fotonaponske sustave.

Nekoliko tvrtki u Japanu koristi doma?e ?emprese ili cedrovinu za proizvodnju fotonaponskih okvira koji se tradicionalno rade od metala kao što su aluminij i ?elik. Vlasnik 150 kW fotonaponskog sustava u prefekturi Mie je izjavio da je prirodno došlo do odabira drveta za izradu okvira i da su koristili cedar koji je lokalno posje?en.

Strategija povezivanja solara i šuma jako dobro funkcionira u Japanu. Oba resursa su izuzetno dostupna lokalno, te stimuliraju lokalne ekonomije i smanjuju uvoz. Japan nema puno prirodnih resursa i jako ovisi o uvozu fosilnih goriva, te je stoga solar važan izbor za energetsku neovisnost države. Pri?a je pak malo druga?ija za drvo pošto Japan ima ogromnu koli?inu šuma, ali je doma?e tržište puno jeftinog uvoznog drveta ?ime se smanjila doma?a samodostatnost korištenja drveta sa 98% 1950. godine na samo 26% u 2011. godini prema podacima Japanske agencije za šume.

Šume ina?e zauzimaju 70% kopna u Japanu. Od ukupne površine nekih 60% je prirodno dok su ostatak posa?ene šume koje su posa?ene nakon drugog svjetskog rata kako bi se pokrila potražnja za drvetom kao materijalom za gradnju. Dok je posa?eno drve?e još u rastu, potražnja za drvetom je pokrivena uvozom. Kada su doma?e šume kona?no izrasle imale su previsoku cijenu u odnosu na uvoz, te ih se nije rušilo pa je došlo do propadanja mnogih posa?enih šuma.

Za revitalizaciju doma?ih šuma, federalna vlada je uvela Zakon o šumama i šumarstvu 2001. godine, koji je izra?en kako bi se promovirala koordinacija i konsolidacija malih vlasnika šuma. Tu se posebno radi na efikasnom na?inu uklanjanja sporije rastu?eg drve?a kako bi se ostavilo više mjesta za druga drve?a da budu ve?a i zdravija. Takvim postupkom je obra?eno ?ak 3,8 milijuna hektara šuma u Japanu od 2007. do 2011. godine.

Tvrtka Sun Forest je po?ela raditi drvene okvire za fotonaponske sustave prošle godine, a cilj joj je iskorištavanje lokalnog drve?a. Najve?i sustav koji je tvrtka do sada razvila je imao snagu od 5 MW, a koristio se cedar za izradu okvira. Prema istraživanjima njihovo drvo koje je tretirano pod tlakom može trajati barem dvadeset godina, što je vijek trajanja trenuta?ne feed-in-tarife.

Drveni okviri imaju neke prednosti naspram metalnih okvira. Drvo može sprije?iti gubitak efikasnosti kod fotonaponskih sustava zbog rasta temperatura jer ima manju provodljivost topline. Druga prednost je da drvo ne?e hr?ati. Dodatna prednost je jednostavnoost instalacije pošto se fotonaponski moduli mogu složiti bez korištenja ?avala, a i lakši su u odnosu na metalne okvire. Za 0,9 kW fotonaponski sustav dvojici radnika treba samo 21 minuta za postavljanje sustava.

Još jedna prednost drveta je da se može koristiti nakon što odsluži svoj radni vijek kao gorivo za postrojenja na biomasu. Njihova cijena je ipak malo ve?a u odnosu na ?eli?ni ili aluminijski sustav, pa je recimo za 50 kW sustav cijena drveta 325 dolara po kW, za ?elik 127, a za aluminij 281 dolar po kW. Ipak ukoliko se ura?una i trošak uklanjanja sustava razlika u cijeni se smanjuje.

S obzirom da Japan ima ?ak 68 GW fotonaponskih sustav u razvoju postoji mogu?nost ve?e potražnje za drveom u lokalnoj ekonomiji što bi moglo pomo?i dodatnom razvoju države.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     japan      fotonaponsko tržište      šume      sustavi      ?empresi      cedar      fotonaponski okvir      agencija za šume      solarni okviri
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?