Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 08 Rujan 2014 11:44

U ožujku 2007. godine je Europska Unija postavila klimatske i energetske ciljeve za vremensko razdoblje od 2010. do 2020. pri ?emu su postavljeni ve? mnogo puta spominjani 20-20-20 ciljevi za smanjenje emisija, energetsku u?inkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije.

U tom programu je podcijenjen intenzitet korištenja biomase za proizvodnju elektri?ne energije, a i samo drvo je kategorizirano kao obnovljivi izvor energije. Rezultat toga je da su se pojedine države Europske Unije okrenule biomasi/drvetu kao zamjeni za ugljen. Vlade su dale poticaje za takve elektrane, pa je u zadnje vrijeme ve?i broj velikih elektrana na biomasu ušlo u pogon, a koje koriste ekstremno veliku koli?inu drvne biomase.

A pošto Europa nema više mnogo šuma koje može posje?i, drvo se po?elo uvoziti iz Sjedinjenih Ameri?kih Država i to ponajviše sa juga. Time se po?eo gubiti smisao održivosti i obnovljivosti korištenja biomase - jer drvo je u jednu ruku obnovljivo pošto može ponovno izrasti u razumnom vremenskom periodu, ali cijela poanta obnovljivih izvora energije je da se i smanji (lokalno) ispuštanje stakleni?kih plinova u atmosferu. A na ovaj na?in drvna biomasa se prevozi sa velikih udaljenost i ne koristi na održiv na?in, te se izgaranjem iste ispuštaju odre?ene koli?ine stakleni?kih plinova u atmosferu koje nisu nadomještene istom brzinom rasta nove biomase. Dok se naravno kod primjerice vjetroelektrana, solarnih elektrana i tehnologija koje koriste vodu (rijeke ili oceane) ti negativni efekti ne pojavljuju.

Drvna biomasa ?ini veliku koli?inu obnovljive proizvodnje elektri?ne energije u Poljskoj, Finskoj, pa ?ak i Njema?koj, a trenuta?no je iznimno zanimljiv energent u Velikoj Britaniji zbog velikih poticaja u toj državi. Tako je jedna od ve?ih elektroprivreda u Britaniji Drax objavio da ?e tri elektrane prebaciti sa ugljena na drvo ?ime ?e godišnje samo od poticaja od države dobiti nevjerojatnih 912 milijuna dolara. Istovremeno ?e se spaliti ogromne koli?ine drvne biomase koja ?e se dovoziti i iz udaljenih krajeva.

Britanske novine The Economist ovu politiku zovu "ekološkim lu?aštvom", te navode da je nakon godina u kojima je Europska vlada predvodila visokotehnološku energetsku revoluciju sada glavni korisnik te reovlucije omiljeno gorivo predindustrijskih društava.

Sama ideja Europske Unije nije bila loša, ali je ispala skroz krivo. Istraživanje provedeno u to doba je pokazivalo da mlado drvo troši više uglji?nog-dioksida od starog drveta, te se smatralo da je spaljivanje starog drve?a za energiju energetski neutralno ukoliko se posadi mlado drvo. Novije studije su pak pokazale da je to bilo preoptimisti?no, te da ne troše sva mlada drve?a više uglji?nog-dioksida od starih drve?a - to ovisi o vrsti drve?a i mnogim drugim uvjetima. A dodatno, sama ideja kr?enja šuma u Sjedinjenim Ameri?kim Državama, te izrada peleta iz istih i onda njihovo slanje preko Atlantika brodom samo pove?ava ispuštanje uglji?nog-dioksida. Time se uop?e ne štedi na ispuštanju uglji?nog-dioksida u odnosu na ugljen ili prirodni plin. Stoga bi se korištenje drvne biomase trebalo ograni?iti pretežno na piljevinski otpad u industriji i eventualno lokalno uzgojene brzo rastu?e kulture.

Kod spaljivanja porezanog drveta treba razmisliti o jednoj klju?noj stvari: što bi se s njime dogodilo ako nije spaljeno? Prema istraživanju kojeg je prošli mjesec objavio Odjel za energiju i klimatske promjene Velike Britanije najbolje bi ?ak bilo piljevinu i druge viškove drvne biomase ostaviti u šumi da se na prirodni na?in raspadnu, ali ih je bolje spaliti u elektrani nego ih spaljivat na lokaciji. S druge strane, energija nam je potrebna za život, pa se u tome smislu treba napraviti odre?eni kompromis.

I dok u nekim scenarijima spaljivanje drveta može uzrokovati manje ispuštanje stakleni?kih plinova u odnosu na fosilna goriva, u drugim scenarijama ispuštanje može biti i ve?e. Stoga bi ukupno gledano Europska politika trebala promijeniti na?in na koji se drvna biomasa poti?e, te osigurati bolju održivost korištenja iste.

Izvor: http://grist.org

Tags:     europska unija      biomasa      stakleni?ki plinovi      velika britanija      sjedinjene ameri?ke države      drvo
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?