Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Fortune 500 tvrtke objavile "principe kupnje" elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 22 Srpanj 2014 13:28

Zahvaljuju?i World Wildlife Fundu (WWF) i World Resourcees Institutu je prošli tjedan WWF objavio skup principa kojeg su potpisale neke od vode?ih Fortune 500 tvrtki (Bloomberg, Facebook, General Motors, Hewlett-Packard, Intel, Johnson & Johnson, Mars, Novelis, Procter & Gamble, REI, Sprint i Walmart), a koji stvara okvir izazova i potreba s kojim su oni suo?eni kao veliki kupci obnovljivih izvora energije.

Principi su napravljeni na na?in da ubrzaju sudjelovanje velikih tvrtki na tržištu obnovljivih izvora energije, te da se time otvore nove mogu?nosti, izbori i kolaboracije koje ?e im pomo?i da dostignu svoje javne ciljeve ve?eg korištenja obnovljivih izvora energije.

Dvanaest gore navedenih tvrtki ima cilj od 8,4 milijuna MWh elektri?ne energije iz obnovljivih izvora godišnje do 2020. godine, što je recimo više od pola proizvodnje svih solarnih elektrana u SAD-u. Same tvrtke postaju sve aktivniji potroša?i energije i sudionici na tržištu sa sve ve?im fokusom na održivosti, menadžmentu rizika, dugotrajnom izdržljivoš?u i kvalitetnom povratu investicija. Taj put su ve? utrli Google i Honda koji su veliki investitori u solar iako nisu ni financijske ni energetske tvrtke, te Walmart koji ima ogromnu koli?inu solarnih sustava na svojim krovovima.

Šest osnovnih Principa su: Ve?i izbor u opcijama nabave OIE proizvodnje, troškovno isplative opcije, pristup dugoro?nim ugovorima sa fiksnom cijenom, pristup novim projektima izvan uobi?ajenog poslovanja, standardno financiranje s tre?e strane i kooperaciju sa elektroprivredama i regulatornim agencijama. Postoji velika koli?ina potražnje od strane tvrtki koja nije ispunjena od strane OIE ponu?a?a, te je njihov cilj katalizirati tržište da pokrije njihovu potražnju. Do sada su se uvijek radili ad-hoc pojedina?ni dogovori izme?u maksimalno nekoliko tvrtki i elektroprivreda što nije bilo dovoljno sveobuhvatno.

Ovime su neke od Fortune 500 tvrtki pokazale da njihovu ciljevi nisu samo mrtvo slovo na papiru nego da one stvarno imaju interes dobivati što više svoje elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije. Više informacija o ciljevima i na?inu na koji ih se planira posti?i može se na?i ovdje.

Tags:     World Wildlife Fund      fortune 500      obnovljivi izvori energije      korištenje      principi
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?