Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
ÄŚetvrtak, 02 Prosinac 2010 23:26

Njema?ki operateri elektroenergetske mreže vjeruju da cilj Savezne vlade o milijun vozila na elektri?ni pogon do 2020. godine ne?e predstavljati problem za elektroenergetsku mrežu.

U izvještaju radne skupine koja se bavi ovim pitanjem stoji da izgradnja bolje mreže, što je i u planu, nudi nova gledišta i mogu?nosti.

U budu?nosti bi se elektri?na vozila mogla koristiti kao ure?aji za skladištenje energije pomažu?i na taj na?in ravnoteži ponude i potražnje. To bi moglo osigurati bolju integraciju ?iste energije i obnovljivih izvora energije. „Pametni punja?i“ bili bi u mogu?nosti puniti baterije vozila kada koli?ina energije dobivene obnovljivim izvorima prelazi potražnju sustava kao što je primjer tokom vjetrovitih no?i.

?lanovi radne skupine o?ekuju napredak tehnologije punjenja. Do 2020. godine beži?no indukcijsko punjenje i punjenje istosmjernom strujom visokog napona moglo bi ubrzati i pojednostaviti samo punjenje. Vjeruje se da bi takva tehnologija privukla više voza?a.

Klaus-Dieter Maubach, predsjednik radne skupine i ?lan upravnog odbora E.ON AG, rekao je da bi bilo pogrešno imati visoka o?ekivanja za tehnologiju postaja za punjenje, trenutno je važnije prona?i pragmati?no i isplativo riješenje kako bi ovakav na?in mobilnosti bio održiv na tržištu. S obzirom da infrastruktura ovog naprednog punjenja ne?e biti potrebna dok odre?eni broj vozila nije na cesti, njezino uvo?enje je cilj od srednje važnosti. Infrastruktura koja se postavlja sada mora biti u mogu?nosti za nadogradnju naprednom tehnologijom tako da bi kasnije mogla biti spojena na budu?u unaprije?enu elektroenergetsku mrežu.

Integriranje milijun vozila do 2020. godine ne bi trebao biti problem za elektroenergetsku mrežu osim u slu?ajevima lokalno visoke gusto?e vozila na elektri?ni pogon, za što ?e biti potrebna djelomi?na nadogradnja kako ne bi došlo do preoptere?enja.

Dodavanje novog optere?enja, kao što su vozila na elektri?ni pogon, i rast resursa, kao što su obnovljivi izvori energije, iz temelja mijenjaju energetski sustav. Današnja infrastruktura može podržati ovu transformaciju u ograni?enoj koli?ini.

Wolfgang Dehen, ?lan upravnog odbora Siemens AG i predsjednik energetskog sektora u Siemensku naglasio je da je potrebno uvo?enje naprednije kontrole duž cijele mreže kako bi se omogu?ilo punjenje vozila ?istom energijom. Naprednija elektroenergetska mreža, tzv. smart grid, dostupna je ve? danas, i Njema?ka bi trebala što prije postaviti temelje za njeno uvo?enje.

Milijun vozila na elektri?ni pogon trošilo bi najviše 2 TWh elektri?ne energije godišnje. Prema sadašnjim predvi?anjima rasta obnovljivih izvora energije Njema?ka ?e do 2020. godine proizvoditi znatno više od 100 TWh ?iste energije dobivene iz obnovljivih izvora. U teoriji to bi bilo dovoljno za napajanje 50 milijuna vozila na elektri?ni pogon.

 

Izvor: www.renewableenergyfocus.com

Tags:     elektri?na vozila      Njema?ka      smart grid
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?